gecetreni's favorite photos

Display photos of:

Wage labour / Ücretli emek

Artisan / Zanaatkâr

Commerce / Ticaret

City furniture / Şehir mobilyaları

Stones / Taşlar

Transformation / Dönüşme

Luck / Talih

Planet Y / Y Gezegeni

Despair / Çaresizlik

Lying-1 / Yalan-1

Where to go, what to do? / Ne yapmalı?

Backyard / Avlu

One of them / Onlardan biri

Rain / Yağmur - 1

Urban renewal / Kentsel dönüşüm

Written by... / Yazan...