Keywords

Esperanto
Masko
Neide Barros


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

625 visits

MASKO, POEMO DE NEIDE BARROS REGO


MASKO, POEMO DE NEIDE BARROS REGO Log in to download this doc.
Not registered yet?

MASKO, poemo de Neide Barros Rego, premiita en Razgrad, Bulgario - unua loko, en 2002.

Comments
Neide Barros Rego
Neide Barros Rego
MASKO
Verkis: Neide Barros Rego


En la surfaco
mi estas akvo trankvila.
Mi þajnas kvieta, serena...
Sed interne, en la profundo de mi mem,
mi kaþas mian senton, mi kaþas mian mion.
Mi þajnigas... ridetas... mensogas.

En timiga maro, sur danøeraj ondoj,
sub tempestoj, uraganoj,
mi estas barko perdita
tra la frapoj de la þtormo.

Mi ne sanktas. Mi diablas!
Agonio kaj pasio,
resopiro kaj deliro,
mi estas fajrego.
Mi ardas, sed ne pekas,
kaþtimeme sufokas emociojn.

La bruston mi premas
kaj þtopas la krion.
Falinte surliten,
mi kuþas surventre,
eksplodas per larmoj
plorøemas... plorøemas
øis dormo pro laco.

Frumatene, dolorplene,
mi þajnas frenezulin’,
volvite æirkaý mi mem
en la kurboj de mia æirkaýbrako.
9 years ago.