“Mu poeg, meie kõigi sees võitleb omavahel kaks hunti. Üks neist on Kuri. See on viha, kadedus, ahnus, ülbus, rahulolematus, alaväärsustunne, valelikkus, silmakirjalikkus, kõrkus. Teine on Hea. See on rõõm, rahu, rahulikkus, armastus, lootus, usk, selgus, tagasihoidlikkus, lahkus, heatahtlikkus, suuremeelsus, kaastundlikkus.”

Pojapoeg mõtles kuuldu üle hetke ja küsis vanaisalt: “Kumb hunt võidab?”

Vanaisa vastas: “See, keda toidad.”