"Historiaj lingvaj diskriminacioj en Barato" estas titolo de intervjuo kun mi kiu aperis en la aprila numero de Heroldo de Esperanto (HdE). La intervjuinto estas Massimo RIPANI, ĵurnalisto kaj tradukisto. S-ro Ripani sendis siajn demandojn retpoŝte, kaj mi same respondis. La redaktoro de HdE, Fabrício VALLE afable donis permeson al mi publikigi la intervjuon.

La PDF-a versio de tiu paĝo el HdE estas ĉi tie.

Sed por faciligi la legadon, ankaŭ legeblas teksta versio de la intervjuo ĉi tie.

Komentoj, kiel kutime, estas bonvenaj!