Odo deka
Oceano
Lando de Dioj zorgo,
Hellas patrino de herooj,
Amikino, mia dolĉa lando,
Sklaveca nokto kovris vin
Nokto de jarcentoj.

Andreas Kalvos