Telšių K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje praėjusį šeštadienį pristatyta Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klieriko Mariaus Dyglio surengta pašto ženklų paroda, skirta popiežiui Jonui Pauliui II atminti.

 

Nė vienai asmenybei nėra skirta tiek daug pašto ženklų kaip popiežiui Jonui Pauliui II.

Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau leidinių, kuriuose ne tik vaizduojama popiežiaus asmenybė, bet ir bandoma parodyti lankomų vietovių reikšmę religiniame krašto gyvenime, alegoriškai išreikšti viso pasaulio gyventojų lūkesčius, įprasminti Kristaus kančią šiuolaikiniame gyvenime. Tokia tema dažniausiai susiejama ir su šventojo apaštalo Pauliaus gyvenimu ir kelionėmis skelbiant Gerąją Naujieną visoms tautoms ir visų rasių žmonėms.

Pašto ženklams daugeliu atvejų panaudojamos fotografijos. Matome popiežių Šv. Petro bazilikoje laikantį Mišias, laiminantį tikinčiuosius, per audiencijas, besimeldžiantį ir pavargusį, linksmą ir susimąsčiusį, geraširdį ir temperamentingą.

Dažniausiai stengiamasi popiežių vaizduoti lankomų šalių gamtos fone, to meto įvykių kontekste. Pašto ženkluose atsispindi vieną ar kitą šalį kamuojančios nelaimės, sausros, badas, ligos.

Išryškinamas didelis popiežiaus dėmesys ir meilė Švč. Marijos šventovėms visame pasaulyje, ypač Čenstakavos ir Vilniaus Aušros vartų Madonoms. Panaudojami Lotynų Amerikos, Azijos šalių šventyklų Švč. Marijos stebuklingieji paveikslai, taip pat ir žinomi pasaulyje meno šedevrai.

Reikia atkreipti dėmesį ir į simboliką, pradedant šv. Petro raktais, kardinolų bei popiežiaus herbais ir baigiant tikėjimo simboliais: kryžiumi ir Šventąja Dvasia. Popiežiaus herbas vaizduojamas Kanados, Liuksemburgo, Čilės, Lichtenšteino, Austrijos, Zambijos ir kitų valstybių pašto ženkluose. Retai, bet naudojamas ir popiežiaus parašo faksimilės (Vatikano, Belizo, Lenkijos, Pietų Korėjos, Austrijos ir Lesoto ženkluose). Pašto ženklų atspauduose taip pat populiarus pastoralas – ganytojo lazda.

Lietuvoje per popiežiaus vizitą pasirodė keturi pašto ženklai, vokas ir atvirlaiškis.

Jau daugiau nei šimtas metų gyvuoja krikščioniškoji filatelija – po pirmojo (1840 m.) pašto ženklo pasirodymo Didžiojoje Britanijoje. JAV filatelistai teigia, kad pirmieji religiniais motyvais papuošti ženklai buvo išleisti jų šalyje 1893 m. minint Amerikos atradimo 400-ąsias metines. Europos filatelistai mano, kad pirmieji religinio pobūdžio ženklai išleisti 1895 m. Portugalijoje. Tačiau mažai kas žino, kad 1852 m. popiežiaus provincijoje išleistas pirmasis ženklas religine tematika – jame pavaizduoti šv. Petro raktai. Vėliau, 1867 ir 1868 m., jis buvo perspausdintas ir tapo be galo didele retenybe. 1929 m. įkūrus Vatikano valstybę, iš karto pradėti leisti "krikščioniško pasaulio centro" ženklai. Dabar, kaip teigiama Švč. arkangelo Gabrieliaus filatelistų draugijos biuleteniuose, jau išleista per 6 tūkstančius religinės tematikos pašto ženklų 10 milijardų tiražu. Pridėkime dar tūkstančius vokų, atvirukų ir specialiųjų antspaudų. Praėjusio amžiaus pabaigoje ir šio pradžioje religinė tematika pašto ženklų leidyboje plėtojosi gana epizodiškai. Daugėja ženklų, kuriuose reprodukuojami religinio meno kūriniai, jų serijos leidžiamos visame pasaulyje.

1951 m. popiežius Pijus XII išleido apaštališkąją bulę, kurioje arkangelą Gabrielių paskelbė informacijos tarnybos globėju.

1953 m. įsteigta Šv. arkangelo Gabrieliaus pasaulinė filatelistų federacija.

1959 m. popiežius Jonas XXIII, šventinant naująjį Vatikano radiją, patvirtino jį radijo globėju.

Popiežiaus Pauliaus VI 1972 m. gruodžio 22 d. bule arkangelas Gabrielius tapo pašto, telekomunikacijų ir filatelijos globėju.

Visa tai paskatino Vatikano kuriją kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1987 m. įsteigti filatelijos ir numizmatikos muziejų.

Kai kuriose šalyse šv. Kalėdų išvakarėse išleidžiami pašto ženklai, skirti arkangelui Gabrieliui, o dar dažniau naudojami meniniai antspaudai.

1983 m. išleistas 420 puslapių religinės tematikos pašto ženklų katalogas, kuriame aprašyta apie 30 tūkst. tokių ženklų.