Nikidon smo posli sprovoda ćakulali obo Huncu i Hunčanima i većinu kojie smo spominjoli spomienuli smo po imenu i nadimku a ne po prezimenu. Po nadimku se znalo puno bližje obo komu se govorilo a manje je bile falimientih. Kako me posli tega na fejsu jedna žena pitala kojo je to Rabotinica a ona je starijo od mene, malo son se zapenso... Jučier su me pitali da ča čaguod ne napišen obo nadimcima. I danas me ćapalo da čaguod napišen. Počiet ću od nose stuo godišć, do Rata. Onda su u Huncu (ovien našen, ča bi rekli Sielčani) Guornjen bile vie fameje:

1. Brstilo

2. Bezmalinović - Baba

3. Brizić:

- Baleša

- Huhnić

- Livoguz

- Lukieš

- Matijoš

- Postirani

- Puiz

- Rabota

- Raiz

- Sisa

4. Drpić - Puzle

5. Eterović:

- Gluho

- Šala

6. Marinelić:

- Bieg

- Ćuk

- Gvardjon

- Muto

- Pićulin

7. Martinić:

- Ciezar

- Debela

8. Marčić:

- Jakir

- Kolinčor

- Mornor

- Mrtuorij

- Sudac

- Tončić

- Tunje

9. Stipičić:

- Barbun

- Batoš

- Bile

- Bile - Batara

- Bile - Poštini

- Bile - Skakini -Talijonac

- Guobac

- Guobac - Fentulić

- Palagruža

- Rude

10. Plastić;

11. Poljak - Pojok

12. Šesnić:

- Bon

- Cuolo

- Drdalo

- Firo

- Kamber

- Koćor

- Mirković - Brne

- Oštor

- Petrovi

- Remeta

- Tutić

- Žilković

13. Šćepanović Kjunčević:

- Gronče

- Kniez

- Škuje

- Šmiko

- Truto

14. Šćepanović Biskupović

15. Šćepanović Zelanović
- Zelon
- Kuna

16. Trutanić:
- Guornji Trtonići: pogledot Pojokove;

- Duonji Trtonići - Puh

- Žuvić

17. Tomić - Polac

18. Tomić Mićieli

19. Taraš - Taroš

20. Vrsalović:

- Brtulinac

*Moli

* Veli

- Perić

- Pifar

- Stopa

- Punćor

- Veli

21. Vrsalović Carević:

- Bilon

- Carević

- Karatun

- Komižanin

- Luongo

- Rovinjež

22. Vrsalović Matešić - MatiešićSad ću ponovo ispočietka, onoliko koliko znon :)

1. Brstilo: Jakov 1823 rojen, duošo je iz Medovega Doca i 1857 godine oženi se sa Šimuon Huhnić. Oni su jemali dvoje dice od kojih je sin Ivon išo u Amerike a ćier Vica se ni udovala ali je jemala četvoro dicie od kojih se mi stariji spominjemo Jurie. Ni uon se ni ženi a obo njemu jemo nikoliko gončici. Ča je bilo sa drugon dicuon neznon jer su bili posloni svi u sirotište u Split, a doma se vroti somo Jure. Brstilo je živi u današnjen Carevića dvuoru.

2. Bezmalinović: Pri trista godišć u Huncu su živile tri fameje Bezmalinovići ali su posli nestale.Ono ča je još živa u ponjćenju je Mora Perić iz Novega sela. Ona je bila udona za Ontu Bezmalinovića isto iz Novega Sela, da bude lipje njemu mater Petronila je iz Hunca rojena je Marinelić. Jemala je dvoje dicie: Milu i Vitu. Mora Bezmalinović je završila skulu za babice i poznatijo je po nadimku Baba (babica), godinami je babila dicu u Huncu a i pokopona je na našen gruobju skupa sa dicuon i neviston Buožicon. Unuk jon žive u Zagrebu a unuka u Samoboru.

3. Brizići: je storo Hunčonsko prezime. Ovi današnji se dilidu u tri roda: Huhnići; Postirani i Raiz; a svi drugi nadimci činidu jednu lozu.

- Huhnić: Nojstariji Huhnić kojega san uspi noć je Tadija, njeguov sin Frone je 1792 oženi Margaritu Žilković. Od njih priko sina Tadije se tuo ime povloči stalno kroz fameju. Danas hi jemo svuda po svitu a u Huncu stalno žive somo jedna fameja.

=Brizić Nikola i Margarita Taraš su jemali tri sina od kojih se Mote ni ženi,
* Onte:

-Raiz: Onte je nosi nadimak Raiz ali danas više nimo nasljednikov po mušken kolinu.

*Od Ivana i Vice Žilković danas jemo puno hunčanih: svi Brizići-Postirani i Tomići, jer je Mićeli Tomić usvoji trioje dice kad je oženi Vicu (rojenu Žilković a udovu Ivana Brizić). Jakov, sin od Ivana i Vice je oženi Mariju Matulić iz Postir i po njuon su dobili nadimak:

-Postirani. Ti nadimak je zadržo njeguov sin Ivo, a drugi sin

-Bimba: Juraj-Marijan je dobi nadimak Bimba. I to loza je izumrla.

*Muški Postirani su se opet posli razdilili po famejami od kojih su nadimak dobili Matotovi, Selaškoj, a Jakicini su zvoni i po materi Mandicini. Od brata Jurie je osto somo patronimak Jurini. Bimba ni jemo dicie. Kako san ču ovi Brizići su iz kuće kojo se zove Motinica, a danas su je naslidili fameja od pokuojnih Jakice i Mandice.

= U današnjen Puizoven dvuoru: Nikola Brizić i Katarina Dujmović su se oženili 1772. Od njih su su današnji Puizovi i Lukiešovi, ali moća po riedu. Oni su jemali dvo sina: Ontu (Antuna) i Ivana.

- Puiz: Ivon je dobi nadimak Puiz. Dosad nojstariji nadimak u Huncu, je potiče od prezimena to je tieško reć.

*Onte je jemo četiri sina: Ivana, Nikolu (jemo sina koji ni jemo dice),

-Matijoš: Motu čihovi su nosili nadimak Matijoš, i

- Lukieš: Luku koji se udo u Trutini i njegovi nosidu nadimak Lukieš.

*Ivon je jemo tri sina: Ontu - Livoguza, Nikolu - Rabotu i Ivana - Sisu.

- Livoguz: Onte Livoguz je jemo tri sina i tri ćere, ćere su se poudole i izrodile dicu, od sini se oženi nojmlaji Miko, a uz nadimak Livoguz njega su zvoli i Baleša...

- Rabota: Rabota ni jemo dicie a oženi se za Kotu Vrsalović.

- Sisa: Ivon je jemo četiri ćere i sina Ivana koji se ni ženi.

Od njih tri brata danas nimo nikoga po mušken kolinu. Ovi Brizići potičedu iz današnjega Puizovega dvuora.

4. Drpić - Puzle: Frane od Jure se 1844 oženi za Margaritu Šćepanović Kjunčević. Frone je rojen u Pučišćima a prvi je Drpić ča ga se spominje u Huncu. Oni su jemali troje dicie. Živili su u Huncu do posli Drugega rata. Unuk Froni, Frone je umri i pokopon u Huncu 1966 godine. Kakove veze su jemali oni sa Puzlinima iz Pučišć vajalo bi vidit u Maticami u Pučišćima. Čini mi se da su živili izmeju Žilkovići hi Zelanovih.

5. Eterović:

- Šala: Mote od Petra se doseli u Viestac a odatle u Humac. Kuću su kupili od Polčevih, izgorenu u ratu pok su je lipo uriedili, a posli tega nagrodili cilu varošicu. Današnji Šalini su svi od Mote.

- Gluho: Drugi Eterović je bi: Ivon od oca Josipa a uon je duošo iz Pučišć, njegovih u Huncu danas nimo.

6. Marinelić: Ivon Jurjev se oženi sa Jelenon Marinković Špadić okolo 1800 i jemo četiri sina:

*Jurja 1804 koji je 1835 oženi petronilu Šesnić i sa njuon jemo tri sina :

-Ivana koji je oženi Bonu Šćepanović Kjunčević Jurinu i sa njuon jemo ćer Petronilu, nakon njegove smrti Bona se priudola a ona i ćer Petronila su se udole za dvo brata Bezmalinovića, od Petronile su se u Humac udole dvi unuke a duošla jon je i nevista Baba sa dvoje dice živit u Humac.

-Bieg: Fronu 1839, od kojega su današnji Begovi i

-Gvardjon: Nikolu 1843, koji se oženi sa Frankon Šćepanović Kjunčević a od njih su bili Gvardjonovi: i Rameša i Muto.

*Nikola:

- Pićulin: Nikola,1808 sin Ivana i Jelene, koji se oženi sa Jelenon Šesnić i od njih su današnji Pićulini.

*Jakov:

-Kuorić: Jakov 1811, oženi se Kornelijon Taraš i od njih su Korići (valjda su nadimak dobili po materinen imenu) i

*Ivon:

- Ćuk: Ivan 1819, se oženi za Jovanu Stipičić (Rude) i od njih su Ćukovi.

Svi Marinelići potičedu iz istega dvuora i kućic ča su se nikada nalazile pod Pijacu. Danas se na tien mistu nalazidu zuog za buće i zabavište. Od ovih famiej nimo u Huncu po muškon lozi Gvardjonovi i Korići; Begovi i Ćukovi jemodu isti nadimak, a Pićulinovi su uz stori nadimak dobili i još: Puošto (Mote pok. Ivana) , Veli Miko, Moli Miko (Kokica), Fanat (Jure i Juri), Gano (Ivo) i Bili (Ivica od Velega Mikie).

7. Martinić, su u Huncu bili dvo roda:

- Ciezar: Petar Jurjev iz Pučišć se oženi 1939 sa Jelenon Stipičić.

- Debela: Josip Jurjev iz Pučišć se oženi 1869 sa Frankon Šćepanović Biskupović, brat mu Frone je 1874 oženi Vicu Šćepanović Kjunčević, a u Huncu su živila i njihova braća: blizanci Tadija i Ivon ali se nisu ženili niti su jemali dice. Josip i Frone su jemali dicu ali od njih već nikor ne žive u Huncu. Oni su živili u kućicami di je sad Begovima konoba.

8. Marčić: oni se u prvima Maticami u Huncu spomonju pod prezimenon Maričić, a je tako i bilo (ili je to pop krivo zapiso) ili su kasnije izbocili slovo i iz prezimena koće sad znat. 1814 godine su se uzeli Toma pok. Ivana i Kate šćepanović Zelanović. Oni su jemali dvo sina: Ivana i Nikolu.

* Ivan, 1820. Oženi se sa Katarinon Galetović i jemali su sine Tomu; Stjepana; Nikolu; Marka i Antuna. Nikola je jemo sina

- Mrtuorij: Tomu od kojega su Mrtuoriji, i sina

- Sudac: Ivana koji je imo nadimak Sudac.

*Nikola, 1825. Oženi se sa Margariton Vrsalović Carević i sa njuon imo dvo sina Tomu i Ivana.

-Kolinčor: Toma je nosi nadimak Kolinčor a ženi se dvo puta,

- Jakir: Drugo žena Tomi je bila Antica Jakir i po njuon su sini dobili nadimak Jakir. Sin Tadija je kako san ču bi i u Amerike , a za puoć tamo prodo je kuću Tuomi Mornoru, živi je u Splitu, a jemo je i ćer u Solinu. Brat Joža se ni ženi a živi je u Huncu i nakraju umri u domu u Makarskon.

- Tončić: Tomin sin Ivon od prve žene Vice-Barbare Brizić nosi je nadimak Tončić, a njeguov sin Toma nadimak:

- Tunje.

- Mornor: Mlaji sin Nikole je bi Ivon 1860, oženi je Jeru Šćepanović Zelanović i od njega su Mornorovi četiri brata su jemali svaki svuoj nadimak: Lolo (Nikola) a jemo je i nadimak Frotar, Gobo (Toma), Ćuko (Ante) i Litre (Jakov)

9. Plastić:Antun Plastić se je rodi 1845 godine u Pučišćima od oca Ivana i Ivanice Martinić Jerčić. 1870 se oženi sa Katarinon Stipičić Tome i naseli se u Huncu sa famejon. Oni su živili u dvuoru di danas žive Franko Beg, a jemali su dvo sina i ćer. Sini Ivon i Toma su oba umrli ko ondjeli a ćer kojo se rodila zolnjo 1875 i udola se za Ivana Šesnića Koćora, on je umri u Punta Arenasu, di su se i odselili. Imali su dvo sina: Nikolu-Ivana i Antuna. Ča je sa njima neznon. Kuću su kupili Begovi u Frone Koćora. .

10. Poljak: po Hunčonsku Pojok. Poljak Andrija se rodi 1856 u Solinu, po priči je došo u Trutanići za junoka, ali je iz veze sa Katon Trutanić dobi sina Ivana, a nakon toga je i oženi Katu. Sin Ivan je oženi Marušku Trutanić (od Donjih Trutanići) i njihovi potomci su današnji Poljakovi od kojih niko više stalno ne žive u Huncu iako dosta često dolaze...

11. Stipičić: fameja koju je lipo istroži Ivo Brbun, a kako svi hunčonski Stipičići potičedu iz jedniega susidstvo siguro su i od istih pročedili, ali za nadimke današnje je bitno ono ča možemo pratiti kroz matične knjige. Evo do čega je duošo šjor Ivo:

- Barbun: 1791 su se uzeli Nikola pokojnega Jure i Bona Tomić, njihov sin Ivan je uze selašku Frančesku Vrsalović i imo sina Ivana-Pavla koji je sa Orsolom Martinić-Debela imo veliku fameju. Jedon dil se iseli u Amerike di i danas imodu potomke a od sina Ivana koji je oženi Petronilon Marinelić Gvardjon potičedu Brbunovi.

- Batoš: 1791 su se uzeli Ivan pokojnega Tome i Katarina Šesnić (Bonova), njihovi nasljednici su sin Toma, unuk Andrija... Batoši, a danas imo nasljednika u Splitu.

- Bile: 1789 su se vazeli Mate pokojnega Tome i Simeona Kevešić iz Postir. Sin in je Juraj a unuk Mate. Mate je ima sine Jurja 1857 i Ivana 1859. Od Jurja su Batarini; od Ivanovih sini: od Andrije su Bilini (pokojnega Tome i Rudota); od Ivana su bile Poštine a od Jerka su Talijončevi (po materi Skakini). Još mi vajo pogledot nadimke Sirotka, Lajko i Pašareta.

- Guobac: 1788 su se vazeli Toma pokojnega Jure i Jelena Brizić Huhnić. Imali su sina Juru i unuka Ivana, a on tri sina: Juru (od njega su Ricini i Oštor); Motu (je imo nasljednike u Amerike po muškon lozi neznon, u Pučišća imo po ćeri, a u Huncu je zodnji živi sin Ivon: Zone Fentulić koji je umri 1976.) i Šimuna (od njega su Slavotovi i Tuonkotovi).

*Nikola pokojnega Jure je oženi Martu (?) i jemo je dvo sina:

- Palagruž: Juraj je 1815 oženi Katarinu Taraš imali su sina Duju i unuka Jakova-Nikolu koji je imo nadimak Palagruž. te

- Rude: Petra koji je uze za ženu Olimpiju Šesnić i njegovi su nosili nadimak Rude. Je još ko od njihovi živ u Amerike neznon. Zolnjo od Rudinih u Huncu je bila Pera kojo je umrla 1988.

12. Šesnić: Somi Šesnići govoridu da su Crnu Goru pruošli i za pedisu u Humac duošli. Je to bila pedisa ili blagoslov neka svak za sebe odredjije, svakako hi danas jemo u Huncu dosta, a pojedinih nadimcih je i nestalo. Moća po riedu:

- Bon: danas je nadimak sačuvon u kući prikoputa Tomići i u restoranu ča ga je Jakša Vrsalović otvori u Orihu. Frane, pokuojnega Viska, rojen 1784 se oženi Frankon Vrsalović, sin njihov Visko imo je sina Fronu a njeguov sin Visko je i zodnji po mušken kolinu od Bonovih. Uon je jemo dvo sina ali su oba umrli ko dica, a dvi ćere su ostavile nasljednike: Franka se udola za Ivana Meštra Tutića, a Marija za Jakova Vrsalovića Pierića. Njih je bilo lako jer su jedno kolino i jedon nadimak. Daje će mi tribat povezivot nadimke:

* Frane Šesnić i Jerka Kevešić imali su dvo sina:

-Koćor: Nikola rojen 1812 oženi je Vicu Stipićić i njegovi nosidu nadimak Koćorovi. Njihovih nasljdnikov danas u Huncu nimo, a je ko po Slavoniji ili u Amerike ...

-Ivončevi: mlaji sin Frane i Jerke: Ivan, rodi se 1820 a oženi je Katu Tomaš iz Novega sela, imali su dvo sina: Fronu -Veli Keko, koji je imo sina Ivana ali danas nimo muškega kolina, za njegovu ćer se oženi Morko Žuvić; i

-Firo: Stipu čihovi potomci živedu u Splitu i na Bolu. Oni imodu nadimak Firo.

-Kamber: Lucija udovica gore spominjonega Frane (Ivana Š. i Kate Tomaš) i mama Ivanu rodila se u Pučišćima od Ivana Eterović i Franjke Plastić, navedena je sa nadimkon Kamber, ali dica su imali nadimak Ivončevi.

+1806 su se vazeli Visko pokojnega Nikole i Jelena Brizić; oni su jemali tri sina, njihovi potomci još su u Huncu:

-Oštor: Juraj Šesnić se rodi 1808, oženi je Margaritu Novaković iz Postir, njihov sin Nikola oženi je Skansi Mariju i imo je sina Juru koji je imo somo ćer Mariju a ona se udola i muž je duošo živit na njezino. Sin Onte danas nosi ćaćino prezime Stipičić a nonotov nadimak Oštor.

+Nikola se rodi 1809 a 1857 se oženi sa Katon Brizić i sa njuon imo tri sina:

- Remeta: Visko se rodi 1856, njegovi sini su nosili nadimak

....- Jurkini koji se opet dilidu na Drdalotove i Šantarine.

- Mirković-Brne: Juraj rodi se 1861, a njegov sin Visko je umri bez dice tako da su ostali somo nasljednici po žensken kolinu.

- Cuolo: Ante se rodi 1863 i od njega su Cuolotovi, a u Huncu stoji često Juoze od pokujnega Zuore (Jurja) unuk Antin.

+ Petar se rodi 1811 i od njega su:

-Petrovi koji su dobili nadimak po nuonotu, a potičedu od dvoje dice

....Petrovi od ćere Vice kojo je imala vanbračno dite Ivana - Zonu. Pričalo se da mu je ćaća Trtonić, ali ga on nikad ni prizno. Imodu kuću ali danas nikor stalno u njuon ne stoji. Povremeno duojde Piere Petrov pokuojnega Jurie.

....Petrovi od sina Jurja i to: Stipulini i Jakurini.

- Žilkovići: Visko sin Petra , se rodi 1854 i oženi se sa zolnjon od prezimena Žilković Margariton, tako su oni po materinen prezimenu dobili nadimak.

- Tutići: Stjepan 1857 se oženi sa Jeron Vrsalović i od njega potičedu današnji Tutići, u Huncu su potomci sina Viska i u Bonovu kuću duojdedu potomci sina Ivana-Meštra.

13. Šćepanović Kjunčević (ili Kljunčević): Svi potičedu od Jurja Š.K. koji se rodi 1731 od oca Ivana i matere Magdalene. On se dvo puta ženi prvi put sa doroteon Gospodnetić, a kad je ona umrla:

* 1771 su se vazeli Juraj Ivana i Ivana Šćepanović Zelanović Ivanova; a njihov sin Nikola Rafael rojen 1778 je oženi Vicu Brizić pok. Luke, oni su jemali dvo sina: Juru i Ontu.

+Juraj 1807 je oženi Mariju Vrsalović Carević, i njihova tri sina:

- Šmiko: od sina Nikole (Mike) 1840; koji je oženi bolku Marinković-Tomić Petronilu, njihovi potomci su se zvoli Šmiko;

+ brat Mate 1845; se oženi 1887 ali mu je sin jedinac umri u aprilu 1891 sa nepunih misec don, a odma za njin otac Mate na 8. 8. i mater Franka na 8. 9.

- Škuje: od sina Ivana 1853; koji se oženi Jeron Šesnić a i sin Jure mu se oženi u Šesnići ali Žilković Šimu i njihovi potomci nosidu nadimak Škuje;

+Onte:

- Gronče: Antonio (Onte) 1823 oženi je novoselku Margaritu Nižetić i imo sina Ivana koji se oženi sa Katon Galetović iz Pučišć, a od njihova dvo sina Onte i Joze potičedu današnji Grončini.

* Prvi sin Jurja sa Doroteon Gospodnetić Ivon je sa ženon Katarinion Vrsalović imo troje dice: ćer Doroteu 1801 i dvo sina:

+ Jurja 1787 koji se oženi sa Klaron Brizić i jemo sina Ivana (Kneza)

-Knez: Ivan se dvo puta ženi ali je jemo somo ćere: Za Mandalenu se udo Luka Brizić i od njih su Lukiešovi, a Franku je oženi Nikola Marinelić Gvardjon.

+ Nikola 1806; se oženi sa Marijon Šesnić a od njega su Trutini

-Truto: stariji sin Nikole i Marije Ivon je nosi nadimak Veli Ive i ni jemo dice; a mlaji sin Frone -Keko je ko i otac imo dvo sina i dvi ćere: unuci sina Viska su u Huncu , a sin Miko je išo bi u Slavoniju i njegovi su tamo...

14. Šćepanović Biskupović Storo Hunčonsko fameja kojuon se drugo prezime "Biskupović" pritvorilo u nadimak. Postoji i priča po kojon su nadimak dobili zato jer je Jerića nuono Jerko ko dite kad je biskup duošo u Humac iz popove kuće išo odnit biskupu kapu u crikvu i hodeć priko pijace je stavi na glovu. Nikuor ga je vidi i reko eno moli biskup i od tega je izošo Biskupović. A evo kako je to hodilo: 1802 su se vazeli Jakov pokojnega Mikule i Katarina Žilković, a iste se godine rodi i njihov nojstariji sin Nikola. Nikola je oženi Mariju Antonijević iz Novega Sela, a njihov sin Jakov oženi je Margaritu Martinić Kapularić kojo je po svojen ocu krstila drugega sina Jerko i on je ti iz ove gore priče, a njegovi su potomci naizmjenice Jure i Jerko...

15. Šćepanović Zelanović: Još jedon slučaj da je drugo prezime postalo nadimak,ali za vega nimomo priču :) Zato gremo po redu: 1788 se rodi Jakov sin Ante i Jerke, a on se oženi sa Katarinon Žuvić iz Nerežišć. Oni su jemali tri sina: Anton se ni ženi; Josip je imo somo ćere a Nikola 1828 rodjen je sa ženon Vicu soljačić iz Bola. Njihov sin Jakov i unuk Stjepan-Nikola su preci današnjih Zelanovih.

*Imamo još jednu lozu Zelanovića i opet počinje Jakovon, koji bi mogo bit prvi rodjok rodočrelniku današnjih Zelanih, on je oženi hunčonku Katarinu Ceparnić a njihov sin Antun je 1856 oženi Katu Martinić Debela.Oni su jemali nadimak:
- Kuna. Imali su nasljednike ali je njih iz Hunca nestalo

16: Trutanić: U Huncu danas živedu dvi loze ovega prezimena: Trtonići i Žuvići.

- Puh; Duonji Trtonići: Trtonići su storo hunčonsko fameja kojo se dilila na Guornje od kojih su današnji Pojokovi i Duonje od kojih je danas zolnji muški nasljednik Jure pokojnega Juoze. Gremo malo nose: Toma pokojnega Ivana je 1815 oženi Margaritu Vrsalović Nikole, njihov sin je oženi Margaritu Trutanić iz Guornjih Trtonići. Njihov sin Toma je oženi milnorku Katu Bonačić Proti, njihov sin Jerko se oženi u Punta Arenas, a drugi Juraj 1895, je nosi nadimak Puh i u Huncu danas žive njegov unuk Jure.

- Žuvić: Marko sin Ivana i Jerke Eterović po nadimku Žuvić sa Selih oženi je 1928 Šesnić Franku (Keku) Velega Kekota i duošo živit u Humac. Nažalost ubili su ga na osmi morča 1944. Ćer mu Jerka žive u Rijeku a sin Ivon sa dicon i unucima je i danas u Huncu.

17. Tomić - Polac: Nažalost o ovon časnon fameji ne mogu puno reć, Tomići su plemićko obitelj a u Huncu se spomonjedu ko suci još u doba Mlecih. 1836 godine vazeli su se Ante Tomić Jurin i Franka Vrsalović Carević Matina, njihov sin Jure 1837 je sa ženon Petronilon Stipičić jemo devetoro dice od kojih četiri sina. Dvo su umrli ko dica, a dvo su se oženili: stariji Antun je vjerojatno išo u Amerike a mlaji Ivan koji je rojen 1880 se oženi sa Jovanon Brizić Huhnić ali nisu jemali dice. Oni su i zolnji Polčevi koji su živili u Huncu.

18. Tomić Mićieli: je plemićka obitelj koja je u Humac došla iz Pučišć. tako su se 1785 vazeli Valerio Mićeli iz Pučišć i Magdalena Biličić iz Postir. Njihova dica nose prezime Mićeli Tomić. Sin Luka (1800) je bi pop i župnik u Huncu od 1843 do smrti 1867, a za nas je značajniji sin Juraj koji je oženi Vicu Žilković udovicu Ivana Brizić (od njega su Postirani) i usvoji troje od njezine šestoro dice, rodjenih u braku sa Ivanon Brizić: Nikolu, Antuna i Jerku. Oni su su se u dokumentima pisali na dva načina: Michieli Tomić i Brizić Michieli Tomić. Sin Antun se ni ženi a Nikola je oženi Trutanić Margaritu (Njezina nona je Katarina sestra od Jure). Od Nikole i Margarite po muškon lozi su u Huncu potomci sina Jakova i Denegri Lukre, odnosno unuka Nikole i Dorinke Vrsalović: Jakov sa sinima Nikšon, Valentinoton i Jakšon.

19. Taraš - Taroš: Iako danas u Huncu žive samo jedna obitelj Taraš ne tako davno ih je bilo dosta veće, ali nisu imali posebne nadimke. Imale su dvi loze: jedna od Jakova (1788 sin Jurja i Kornelije) koji je oženi Franku Ceparnić i imo dvo sina Jurja (1812) i Ivana (1818) ali od njih danas u mistu nimo nikoga po mušken kolinu.

- Taroš: Drugo loza su nasljednici Ivana Matinog i Margarite Trutanić. Njihov sin Mate (1798) imo je sina Ivana sa nadimkon Veli Ive; potomci njegova dvo sina su u mistu: od sina Mote (1860) unuk Mate Miljenko je poginu u partizanima a u njihovon kući danas žive sin od ćere Milice: Ivica Brizić Mato sa famejon. Drugi sin Velega Ivie i Margarite Stipe (Stjepan) isto imo potomke u mistu: još miu je živa ćer Zdenka Ana udovica pokojnega Šesnić Viska Brneta, i potomci sina Nikole koji se oženi u Gvardjonovih za Jubu, a ubiven je na uosmi morča kad mu se i rodi sin Miko (Nikola) čihov sin Nikola sa famejon i danas žive u Huncu ko jedino fameja ča nosi prezime Taraš.

*Drugi sin Ivana i Margarite, brat Matin Jakov (1803) je sa Frankon Vrsalović Carević je imo sina Ivu kojega su zvoli Moli Ive. Moli Ive je imo sina Nikolu koji se dvo puta ženi u Trtonići (za dvi sestre) a uz žive potomke koji ne živedu u Huncumogu mi još spomenut sina Jakova koji je ko dite igrajuć se sa ručnon granoton 16 01 1944 ubi i sebe i mamu Franku.

20. Vrsalović:

- Bartulinac - Brtulinac: Bartul sin Jakova je 1804. oženi Jerku Marinelić Jurinu. Oni su jemali dvo sina: Jakova i Josipa. Kako je bi običaj oba sina su stimali oca, tako su oba jemali Boru oliga Bartola:

+Veli Buore: Josip (1828) je oženi Katarinu Taraš a od njihove dice nami je zanimljiv nojstariji Bartol koji je imo nadomak Veli Buore. Veli Buore (1861) se dvo puta ženi a u Huncu danas nadimak Brtulinčevi nosidu potomci sina Josipa: sini Buore i Zone te unuk Joško. Drugi sin Velega Buore Jure je imo sina koji je mlod umri tako se to grona ugosila.

+Moli Buore: Jakov (1812) je oženi Jelenu Plastić iz Pučišć a i on je prvega sina krsti Bartul (1865) a on je nosi nadimak Moli Buore. Moli Buore je oženi Doroteu Lukiešku ali njegova dvo sina Jakov i Mikica nisu imali dice tako da se loza ugosila. Kako su oba brata i Jakica i Mikica bili u Amerike tako su dobili i nadimak Amerikoni.

*Nikola Vrsalović je sa ženon Margariton Kevešić imo je sine Ivana i Petra;

-Veli: Ivan (1810) se oženi 1839 sa Vicon Trutanić a njihov sin Petar nosi nadimak Veli Pere. Njegov sin Jakov nosi nadimak Veli Jakica a njegov sin Petar -Pero još žive u Huncu, dvo sina drugega sina Ante -Antuna dalje nastavljaju lozu ali izvan Hunca.

-Perić: sin nikole i Margarite Petar (1816) po kojemu nadimak nosidu svi potomci, za ženu je vaze Lukreciju Vrsalović Carević i jemo tri sina:

+Krivega Miku (1856) koji se oženi u Puovja ali ni imo dice.

+Ivana (1862) : koji se oženi Ivkon Vrsalović a potomci njegovega sina Jakice Ivo Vinko i Ante nastavijedu lozu a u Huncu su danas Ivo i njegovi potomci Jakša i Stipe.

+Juru (1866) : se 1898 oženi sa Frankon Brizić Michieli Tomić a po mušken kolinu imo potomke od sinov Mikice (1900) i Tomislava -Slavota (1903):

... Mikica je imo nadimak Moli Mikica, a njeguov sin Jure nosi nadimak Šjure i po njemu i dica nosidu nadimak Šjurini.

... Tomislav Slavo imo sina Vinkota koji žive u Bolu. U Huncu mu žive ćer Fanica udona za Joku Bilana.

*Josip Vrsalović je oženi Vicu Grimani porjeklon iz Nerežišć, njihovi potomci su

+Jakov (1802) je oženi Jovanu (Ivanu) Šćepanović Kjunčević a od njihovoga sina Nikole potičedu današnji

- Stopini: u Huncu , a moguće i u Amerike. Tri brata su se ženili:

...Jakov 1879 oženi je Vicu Taraš u Amerike a imali su i dicu.

... Juraj (1882) oženi je Ninu od Pifarovih i od njega su sini Ante-Tuonci, Žarko i Mario svi pokuojni a muški su nasljednici sini Tuoncetovi Jure i Jeri.

... Josip (1888) Koji je za ženu vaze Vicu Vrsalović Matešić i njegov unuk Juoze od sina Jokie ja danas nasljednik.

+Ivan (1805) je 1843 oženi Petronilu Vrsalović, sestru Ivana (Veli) i Petra (Perić); Njihovi sini Josip, Nikola, Ivon i Petar nosidu nadimak

-Pifar. Nikola i Petar su oženili prožniške ali nimodu muških nasljednika, Ivan je umri ko dite od 6 godišć. Josip (1849) je oženi Mariju Gospodnetić, a potomci sina Frane i unuka Alfonsa danas su u kući Pifarovon. Iako je Alfonso ko i brat Slobodan odseli iz Hunca danas mu sin Frano - Tamba veći dil godine učini u Huncu.

+Juraj (1810) je 1850 oženi Olimpiju Šesnić i iste godine in se rodi sin:

- Punćor: Josip. Još jedna obitelj kojo je izumrla u Huncu.

21. Vrsalović Carević: Još jedna Hunčonsko fameja sa dvo prezimena. Po priči starije bi po mušken kolinu trbalo bit Carević, kojo bi tribalo bit i plemićko. Ali kad ćaća ni sinu do oženit Vrsolku jer ni bila plemenitega roda ovi je to učini ali je prvo stavi ženino prezime. Svakako svi u maticami se vodidu ko Vrsalović Carević. Po nadimcima vega puta ću počiet od kraja:

* Vrsalović Carević Nikola je sa ženon Tomažinon (Bezmalinović Jurčević) (1726-1802) jemo bare dvo sina i jednu ćer; nojstariji je sin bi Ivon (1755-1841) i on je bi pop, a na službi u Huncu je bi od 1819 do smrti 1841. Sestra Franka (1763-1815) se koliko znon isto ni udovala. 1797 su se vazeli Petar V.C. pokojnega Nikole i Lukrecija Trutanić pokojnega Jure. Oni su imali tri sina: Giangiorgio (1810-1858) se ni ženi ali su mu se braća Nikola i Ivon ženili:

- Karatun: Nikola (1799-1851) je oženi Franku Ostojić Knežić (1808-1878) iz Povoj. Franka je Nikoli rodila sedmoro dice od kojih je petero poživilo a od tega tri sina: Ivon (1834-1908), Jure (1838-1909) i Mote (1841-1903), Oni su živili u nonotovon kućisa borbon Ivanon-Jurjon i biće da su od njega uzeli obićaj ne ženit se, tako da se posli njihove smrti kuća razdilila izmedju sestor: Marije kojo se udola za Komižanina i Lukrecije kojo se udola za Perića. U Karatunuši danas žive Fanica Bilonka praunuka od Lukrecije.

- Rovinjež: Ivon (1812 rodjen) ženi tri puta. Sa prvon ženuon Jerkon Šesnić je imo sina Petra (1846) od čihovega sina Ivana-Zonie i Žene Klieme su današnji Rovinježovi: učitelj Ivo i braća mu Miko, Miro, Tuonci, a i sestra Marija je bila udona za Hunčanina Krunota Stipičić Bilu. Rovinježovi nosidu ovi nadimak bare od Ivana (1812).

- Longo: Mate V. C. Jurja (1781) se oženi tri godine strijon Bonon Šesnić Nikolinon, uz tri ćere od kojih su se dvi (Olimpija i Petronila) udole za dvo brata Bilana (Nikolu i Petra) imali su i sina Juru (1816). Jure se dvo puta ženi a sa prvon ženon Antonijon Kačić imo je sina Motu. On se oženi Katon Jugović iz Bola a njihov sin Petar:
- Petrušina, u Carevići sa Milon. Oni su jemali dvi ćere Katicu i Maricu - Marišku.
*Kad mu je umrla prvo žena Jure se ženi sa Petronilon Vrsalović i sa njon imo: Stipu, Bonu,Anu... a nami su zanimjivi sada Ivan (1856) i Josip (1865).
Ivon je oženi bolku Dominu Marinković Špadić i sa njuon imo: Juru (1906), Pericu, Mariju, Bonu-Dobrilu, Brankota, Ratomiru i Stipu (1910). Juru su zvoli
-Zora takosu po njemu njegovi nazvoni: - Zorini, a sad u Huncu žive sin mu Petar.
Stipe se oženi u Guočevih a njegova dica (Snježana, Ivo i Neven -Likor) duojdu bare liti u Humac.
Drugi sin Ivana i Petronile (Perine, Perke) Josip osto je živit u storon Luongotovon kući i sa ženon Marieton Taraš jemo osan dice od kojih su nami za kolino bitni u Huncu Zvonimir i Stipe. Zvonimir je oženi Pavicu Novaković iz Pučišć, a kad su njega ubili na osmi morča 1944 sa udovicon mu se oženi brat Stipe. Oba brata su imali somo ćere tako da su kuću nedavno uredili ćer i zet.

*Ivan V. C. i žena Margarita Tonšić Jurja su 1772 dobili ćer Katarinu, a 1776 sina Antu. Ivan je i otac Jur i Moti od kojih su se razvili Bilanovi, Komižani i Carevići. Prima godinami kad su rojeni oni su nojvjerojatnije braća iako se u anagrafima somo dvo od njih tako i vodidu: Antonio - Ante (1776) koji ni jemo fameju i Juraj od kojega su Komižani i Carevići. Po meni bi tribali hodit ovako dica od Ivana i Margarite: Mate 1760; Juraj 1762; Katarina 1772 i Ante 1776. Moća od nojstarijega sina Mate:

- Bilon: Mate V.C.(1760-1837)je oženi Margaritu Vrsalović (1763-1845) Ivana i Mariete Biskupović. Oni su jemali tri sina: Ivana, Petra i Nikolu. Sva tri su se ženili i jemali dicu: Nikola i Petar su oženili dvi sestre od Longotovih; Nikola (1803) je oženi Olimpiju i imo sa njuon četiri ćere, Petar (1796) je sa ženon Petronilon imo dvo sina i ćer ali iako su se sini oženili njihovega roda danas u huncu nimo. Ćer Margarita se udola za Tadiju Brizić Huhnić. U Huncu danas živedu potomci sina Ivana (1790) i žene mu Katarine Jakasović: sin in Jakov(1825) i Mandina Brizić Huhnić su imali sina Motu (1860) koji je sa Maron Politeo iz Novega Sela imo sina Ivana (1908) koji je sa Ružon Taraš imo sina Jakova koji je jer je nadživi sina Ivana bi zolnji muški od ove loze. Danas u Huncu žive Jokina žena Fanica i unuka sa famejon...

+ Od mlajega sina Ivanovega i Margarite Tonšić Jurja (1762) u mistu danas postojidu dvi fameje: Carevići i Komižanovi. Jure je sa ženon Margariton Arnerić imo dvo sina i dvi ćere, ćere su se udole a sini Frane (1807) i Ivon (1811) poženili. Eva kako to gre daje:

-Carevići: Frane je oženi Mandalenu Trutanić, a sin Jakov Margaritu Brizić, Ivana i Vice Žilković, sin Keko in je poginu u prven ratu a od sina Tonija (šer Toni) i Emice Cvitanović su svi današnji Carevići ča liti uživodu u vo naše molo misto.

-Komižani: Ivon se oženi sa Katarinon Trutanić a sin in Mate (1841) je za ženu uze Mariju V. C. Karatunušu. Jedon njihov sin Ivon je bi učitelj gradjanske skule u mostoru a umri je mlod i iza njega je ostala ćer, koliko znon bez nasljednikov, drugi sin je poginu u prven ratu , obe su mu ćere umrle ko dica a udovica mu se priudola za Pifara; sin Mate zvonimir (1888-1944) je sa ženon Katon stipičić Guobac imo dicu: Šimuna, Mariju, Bosiljku, Juru i Ivota; oni i dica sinih Šime i Ivota su današnji Komižani. Zanimljivost je da je u zodnje tri generacije Komižanih bi po jedon učitelj :)

*Karatun: zolnjo mi je bila ovo fameja, kojo je bila jedna od bogatijih i školovanijih u Huncu, ali su njihovi zodnji muški članovi umrli početkon prošlega vika. Obo njima ću još dodat bare ispričat drugon prigodon priču o prezimenu...

22. Vrsalović Matešić: Nikola (1793) od Ante i Kattarine Brizić Huhnić oženi se 1824 sa Jelenon Š. Zelanović. Njegov sin Ante je oženi Vicu Š. Biskupović a njegov sin Jakov je oženi Margaritu Š. Kjunčević, ali on ni imo dice ni sa drugon ženon. Drugi sin Antin Nikola-Silvestar i žena mu Kate Brizić su imali sina Antu koji je oženi Milku Stipičić i imo je tri sina i četiri ćere. Ćer Antica je umrla ko dite, braća Miko i Joko se nisu ženili a Šimun je završi za popa i njegovon smrću je nestalo muškega kolina. Tri sestre su se udole i sve imodu dicu i unuke ali ne nastavijedu rod Matešićih tako da je ovo fameja nestala iz Hunca.

Ovo bi tribo bit počietak odakle bi tribalo hodit naprid... Jedne od ovih Fameji su se raširile a nike su nestale. Za počietak ću navest onie fameje, nadimke koji su nestali iz mista. Ovih nadimcih vise nimo: Brstilo; od Brizićih: Baleša, Livoguz, Matijoš, Rabota, Raiz i Sisa; Bezmalinović - Baba; Drpić - Puzle; Eterović - Gluho; Marinelić - Gvardjon i Muto; Marčić - Jakir, Kolinčor, Sudac, Tončić i Tunje; Stipičić - Palagruža i Rude; od Šesnići - Bon, Kamber, Koćor, Mirković-Brne i Remeta; Šćepanović Kjunčević - Šmiko i Kniez; Tomić - Polac; i od Vrsalovićih Moli Brtulinčevi, od Vrsalović Carevići Bilon i Karatuni a i Vrsalović Matešić... Dil ovih fameji se održo po žensken kolinu, ali kako vuod govorin obo nadimcima onda to ne brojin. Jedon dil hi jemo ča su se iselili ali ni njih više neću brojit u Hunčonske nadimke. Već sad jemon nike dvojbe ko je stavit Careviće napose po prezimenu današnjen ili ostavit u Vrsalovićima, ili je Pojokove stavit da su u Huncu ili nisu, oni barenko navrotidu koji put kroz godinu... Kako nastavijot pisat tako ću nike stvori dodovat a nikie ispravijot ako vidin da je falimenat.