La mulo estas animalo inteligenta,

ĉar, kiam li ne fidas

la homon, kiu sur lia dorso sidas,

malobeas prudenta.Li ekribelas neniam, eĉ ne hazardas,

sed , kiam aŭdas voĉon riproĉan de la mastro

akompanatan de l’vipado arda,

apenaŭ ekvidinte ajnan krutegaĵon,

ekvojas ties bordon aspran…La mulo estas animalo tre saĝa.El roma dialekto esperantigis H.

******************************************************************

(originalo)Er Mulo è un animale inteliggente,

perché se nun se fida

dell’Omo che cià in groppa e che lo guida,

disubidisce raggionatamente.Nun si ribella mai, chè nun s’azzarda:

ma quanno è richiamato dar padrone

co’ quarche setacciata più gajarda,

appena ch’intravede un precipizzio,

s’incamina sull’orlo der burrone…Er Mulo è un animale de giudizio.