Martainn's photos with the làraidh

Volvo FH

Volvo FH
Ferguson Transport (Spean Bridge) Ltd & Ferguson Shipping (Kishorn Port) Ltd, Annat, Corpach, Fort William, Inverness-shire PH33 7NN
Added on June 10, 2018

Scania R520

Scania R520
Chaidh mi seachad air an Range Rover seo nuair a bha e air a bhriseadh sios air an rathad faisg air Taigh-Òsda Duisdeil air an Eilean Sgitheanach./
I went past this Range Rover when it was broken down on the road near to the Duisdale Hotel on Skye.

Aon r…
Added on June  6, 2018

Scania R520

Scania R520
Hendriks Lottum
www.hendrikslottum.nl
Added on June  6, 2018

Scania

Scania
Michael Gall
Added on June  3, 2018

Volvo FH

Volvo FH
Ord Group Ltd
Added on June  3, 2018

Scania R580

Scania R580
Almac
Added on June  3, 2018

Scania R730

Scania R730
Whyte Crane Hire
Added on June  3, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

Scania S580

Scania S580
HENDRIKS INTERNATIONAL RECOVERY
"Dirty deeds done dirt cheap"

Chi sibh gum bheil a h-uile car air a chùlaibh Duitseach. Car luchd-turais Duitseach air am briseadh sios./You'll see that every car on the back is Dutch. Dutch tourist car break-downs.
Added on May 25, 2018

MAN TGM 18.250

MAN TGM 18.250
Added on May 18, 2018

Scania R520 V8

Scania R520 V8
Added on March 17, 2018

Scania R520 V8

Scania R520 V8
Added on March 17, 2018

Scania R520 V8

Scania R520 V8
Added on March 17, 2018