Martainn's photos with the WW2

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh
'S ann le Gordon Johnston à dh' Obair Dheathain a tha an gunna seo.
Added on September 11, 2011

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh
'S ann le Gordon Johnston à dh' Obair Dheathain a tha an gunna seo.
Added on September 11, 2011

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh
'S ann le Gordon Johnston à dh' Obair Dheathain a tha an gunna seo.
Added on September 11, 2011

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh
'S ann le Gordon Johnston à dh' Obair Dheathain a tha an gunna seo.
Added on September 11, 2011

Austin K2 Series II Wireless Truck

Austin K2 Series II Wireless Truck
Added on September 11, 2011

Austin K2 Series II Wireless Truck

Austin K2 Series II Wireless Truck
Added on September 12, 2010

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh
'S ann le Gordon Johnston à dh' Obair Dheathain a tha an gunna seo.
Added on September 12, 2010

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh

Àite-Gunna .50 Arm US anns an Darna Cogadh
'S ann le Gordon Johnston à dh' Obair Dheathain a tha an gunna seo.
Added on September 12, 2010

Vickers Machine Gun

Vickers Machine Gun
Added on September 17, 2009

Maschinengewehr 42 MG 42

Maschinengewehr 42 MG 42
Added on September 17, 2009

1943 Dodge

1943 Dodge
...agus balaich-chruidh
Added on September 17, 2009

Dodge M37

Dodge M37
Modail Unndais / Winch Model
Added on September 17, 2009

1943 Austin K5

1943 Austin K5
Added on September 17, 2009

1943 Austin K5

1943 Austin K5
Added on September 17, 2009

1942 Royal Enfield

1942 Royal Enfield
Added on September 17, 2009

1944 Humber Heavy Utility

1944 Humber Heavy Utility
Added on September 17, 2009

1944 Humber Heavy Utility

1944 Humber Heavy Utility
Added on September 17, 2009

Maschinengewehr 42 MG 42

Maschinengewehr 42 MG 42
Added on September 17, 2009