196610 tour 5597 Sydney - Kiama0019

5597 Tour Sydney to Kiama196610 tour 5597 Sydney - Kiama0021

Somewhere on the climb up from the coast.

196610 tour 5597 Sydney - Kiama0020

Thirroul yard looking north on 23/10/1966.
20 items in total