Biografio de Zamenhof en la franca / Biographie de Zamenhof en français

L'homme qui a défié Babel / La homo kiu defiis Babelon


"L'homme qui a défié Babel", biografio de D-ro Zamenhof, originale verkita en la franca, publikigita en 1995, aperis en dua eldono en 2001 kaj en jenaj tradukoj : Esperanto : 2001 korea : 2005 hispana : 2005 litova : 2006 ĉeĥa : 2007 Ecrit à l'origine en français, publié en 1995, "L'homme qui a défié Babel", biographie du Dr Zamenhof, est paru en seconde édition en 2001 et dans les traduction su…  (read more)

Biografio de Zamenhof en la franca / Biographie de Zamenhof en français

La unua eldono de tiu verko aperis en septembro 1995 ĉe Ramsay, Parizo : ISBN 2-84114-114-4. Temas pri la unua originala biografio, en la franca, en libreja (komerca) eldonejo, de D-ro Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto. Pri reeldono kaj tradukoj, vd la apudajn bildojn. Aŭtoroj : René Centassi kaj Henri Masson La première édition de cet ouvrage est parue en septembre 1995 chez Ramsay, Paris. Il s'agit de la première biographie, en français, en édition commerciale, du Dr Zamenhof, l'initiateur de l'espéranto. En ce qui concerne la réédition, voir les autres images. Auteurs : René Centassi kaj Henri Masson

Biografio de Zamenhof en la franca / Biographie de Zamenhof en français

La dua eldono, ISBN 2-7475-1808-6, aperis en novembro 2001 ĉe L’Harmattan, Parizo, samtempe kun ĝia esperantlingva traduko : "La homo kiu defiis Babelon" ISBN 2-7475-1807-8.. Seconde édition chez L'Harmattan, Paris, en novembre 2001, publiée simultanément avec la traduction en espéranto : 'La homo kiu defiis Babelon".

Biografio de Zamenhof en la Esperanto / Biographie de Zamenhof en espéranto

Esperanto-traduko, fare de Philippe Combot kaj Georges Lagrange, aperis samtempe kun la dua eldono de la franclingva originalo, en novembro 2001, sub la titolo "La homo kiu defiis Babelon" ISBN 2-7475-1807-8.. Traduction en espéranto par Philippe Combot kaj Georges Lagrange, publiée en même temps que la seconde édition en espéranto chez L'Harmattan, Paris, novembre 2001.

Biografio de Zamenhof en la korea / Biographie de Zamenhof en coréen

Frukto de kunlaboro de Korea Esperanto-Asocio kun la Universitato Hankuk de la Fremdlingvaj Studoj de Seulo, kiu eldonis la korealingvan tradukon. La korea eldonista medio jene rekomendis tiun verkon : “Libro rekomendinda al la korea junularo — 2005”. ISBN 89-7464-371-5 Edition en coréen, fruit de la collaboration entre l'Association Coréenne d'Espéranto et l'Université Hankuk d'études étrangères de Séoul qui a édité la traduction en langue coréenne. Le monde coréen de l'édition a recommandé ainsi cet ouvrage : "Livre recommandé à la jeunesse coréenne — 2005".

Biografio de Zamenhof en la hispana / Biographie de Zamenhof en espagnol

La hispanlingva eldono, publikigita en Madrido fare de Gram Ediciones, en kunlaboro kun la Esperanto-Liceo de Madrido estis vendata ekde la komenco de novembro 2005 sub la titolo "El hombre que desafió a Babel". ISBN 84-88519-15X L'édition en langue espagnole a été publiée à Madrid par "Gram Ediciones" en collaboration avec le Lycée d'espéranto de Madrid et mise en vente au début de novembre 2005 sous le titre "El hombre que desafió a Babel".

Biografio de Zamenhof en la litova / Biographie de Zamenhof en lituanien

Litovlingva povis aperis dank’ al Litova Esperanto-Asocio, ĉe Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas (Instituto de eldonado de sciencaj kaj enciklopediaj verkoj) sub la titolo "Zmogus, metes issuki Babeliui". La unua publika prezentado havis lokon en februaro 2006 en la Salono de la Libro de Vilnius, Litovio. ISBN 5-420-01588-9 L'édition en lituanien est parue grâce à l'Association lituanienne d'espéranto chez Mokslo ir enciklopediju leidybos institutas (Institut d'édition d'ouvrages scientifiques et encyclopédiques) sous le titre "Zmogus, metes issuki Babeliui". La première présentation publique a eu lieu en février 2006 au Salon du Livre de Vilnius, Lituanie.

Biografio de Zamenhof en la ĉeĥa / Biographie de Zamenhof en tchèque

Ĉeĥlingva traduko aperis komence de oktobro 2007 sub la titolo "Člověk proti Babylonu". Tradukis kaj memeldonis ĝin s-ino Jindřiška Drahotová, estrino de la Esperanto-klubo de Mlada Boleslav. ISBN 978-80-254-0308-2 La traduction en langue tchèque est parue en octobre 2007 sous le titre "Člověk proti Babylonu". Traduction et auto-édition par Mme Jindřiška Drahotová, présidente du Club d'espéranto de Mlada Boleslav.