2 favorites     0 comments    2 081 visits

See also...

Esperantojo EsperantojoKeywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

2 081 visits


Esperantisto Slovaka 1 2015

Esperantisto Slovaka 1 2015
Enhavo / Obsah

03 Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo
Celoslovenské esperantské stretnutie.
UK 2016 en Nitra – la preparlaboroj progresas
08 Svetový kongres 2016 v Nitre – prípravné práce napredujú
10 SKEJ vekiĝas! SKEJ aktivas: JES! SKEJ-anoj sin prezentas:
Zuzka, 24
12 Léon, 18; Nia intervjuo.
13 Fondaĵo Cigno premiis Slovakian Esperantan Federacion.
Nadácia Cigno (Labuť) ocenila Slovenskú esperantskú federaciu
14 Poludnica 2015
15 Neĝtabulumado en Malaltaj Tatroj
16 Speak and learn – nova aplikaĵo ankaŭ en la slovaka kaj en Esperanto!
Speak and learn – nová aplikácia aj v slovenčine a v esperante!
18 La 3-a Internacia Esperanto-Lernejo en la kastelo. Intensa kurso / Intenzívny kurz La unua ŝerco-retejo en Esperanto;
19 SAT-kongreso en Nitra! SAT-kongres v Nitre!
20 Zamenhofa vespero 2014. Zamenhofov večer 2014
22 Filmkonkurso de Ĉina Radio Internacia
Frontpaĝe / Na titulke:
La nunaj 4 volontuloj en E@I: Ania (PL), Alberto (IT), Matthias (FR), kajRasmus (SE) en Malaltaj Tatroj (p. 15)

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

, MIKELO (Michel Dereyger) have particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.