Agenda of the Ipernity General Assembly 2020 (IGA2020)

Ordre du jour de l'Assemblée Générale d'Ipernity 2020 (IGA2020)

Tagesordnung der ipernity-Mitglieder-Generalversammlung 2020 (IGA2020)