Milokula Kato's articles

 • Forta voko

  - 11 years ago
  La ideoj ŝajne elĉerpiĝis. La movadon katenligis la fruvintra frosto. Ekstaru por dece festi la tagon de la Saknta Ludoviko, patrono de la kielvifartistoj.

 • Bavara Esperanta Ligo (BELO) elfurzis la animon

  - 15 Oct 2012
  La 13opa ĉeestanta membraro kaj 4opa estraro decidis malfondi la organizon. La multjaran protokolkolekton, t.e. puran paperrubon heredis la Bavara nacia biblioteko. La malaperinta asocio tamen agos kiel civitanrajta societo ene de la Germana Esperanta Societo. Kiumaniere, neniu diris. Bone...

 • MAJSTRA HIPOKRITECO TRA LA RINGOJ

  - 10 Sep 2012
  La Olimpiaj ludoj (kialaĉe oni nomas ilin -ikaj?) montris la hipokritecon de la nuna okcidenta mondo. Oni aŭdis kelkajn skandalojn. Iu grekino malestime nomis siajn malhelhaŭtajn konkurantojn, iu alia, pli precize ties koramiko aperigis ion similan en la reto, kaj la novaĵoj ĉirkaŭiris tra la komunikiloj ktp. Tamen kiam la teamo de Libano rifuzis trejniĝi en la sama ejo kaj samtempe kun la israela teamo, neniu rimarkis, nek rimarkigis tion. Alikaze punebla kaj punenda, la fremdulmalamo ĉi-ka…

 • Aperis nova libro

  - 18 Aug 2012
  Mi ne trafoliumis, sed volus eĉ aĉeti. La ISBN-numero ne troveblas, eble ankoraŭ ne. Mi scivolas, kion Ziko diris al la legantoj.

 • PATRUJAMANTOJ (traduke de ej.ru)

  - 04 Jul 2012
  Antaŭ nelonge mi vidis kroatan idioton. Li portis uniformon de kroata policisto. Li deĵoris en la Zagreba flughaveno kaj alpaŝis nian aŭton. Alpaŝis ne ĉar idioto, sed tute prave: la aŭto haltiis en malpermesita loko. Mi eliris por klarigi al la policisto la simplan situacion: jen post unu minuto venos ĉi tien agento de la veturilludona firmo, kaj la veturilo tuj malaperos. Sed la policisto tuj interrompis mian nefinitan parolon: parolu ja kroate. La kroat…

 • DUOBLA MEZURILO

  - 29 May 2012 - 1 comment
  VERDSTELA ŜTATESTRO
  Kiel ĉiam oni aplikas ĝin eĉ ne zorgante ke la simileco inter la kazoj vekos tute trafan demandon: — Karuletoj, kial vi hipokritas? Do kiam Saddam Hussain buĉis sian popolon restarigante la ordon, liaj agoj restadis "interna afero" en kiun neniu enmiksiĝu. Ankaŭ kiam li invadis alian landon kaj atakis du aliajn landojn, tio restis "interna afero" eble kondamninda, sed neniukaze punebla deekstere. Kiel tamen Usono (mi prefere diru : Usonaĉo, por ke vi komprenu) enmiksiĝis, la ĝis…

 • 92 jaraĝa pirato

  - 06 May 2012
  Li rabkopias diskojn kun filmoj kaj dissendas ilin al usonaj soldatoj servantaj diversloke. Li neniam produktis ilin, sed nur aĉetas jam rabkopiitajn diskojn kaj plumultobligas ilin. Po kelkcentoj tage. tinyurl.com/bthvln2

 • NILS HOLGERSSON KAJ LA CENZURO

  - 04 Mar 2012
  Mi estas leganta la romanon en la bonega Esperanta traduko de Sten Johanson, sed foje enrigardas alilingvajn tradukojn. Ĉemane mi havas la anglan, la germanan kaj la rusan. Ĉi-lasta estas altaŭgigita al la kondiĉoj de la traduktempo. En la originalo, romankomence, la gepatroj de la knabo foriras al la preĝejo kaj taskas al la filo tralegi la predikon en la libro. En la rusa traduko la gepatroj forrapidas al la foiro kaj ordonas al la filo pretigi la hejmtaskon... Tre imagoriĉa ŝanĝo, ĉu…

 • Google tradukas el kaj al Esperanto

  - 25 Feb 2012
  Bela novaĵo. Mi povas imagi ondegon da tradukotaĵoj fare de "aktivuloj", kiu superverŝos nin. Kompreneble la tradukilo ne ĉion komprenas, ekz. la kaloĉajan frazeton "traringu la nokton" ĝi mistradukis. Tamen klikante sur ĉiun ajn esperantigitan vorton oni ricevas plibonigproponojn, kiuj tute taŭgas.

 • ĜI VIVAS

  - 14 Feb 2012 - 1 comment
  Oni prirakontis al mi abomenindan okazaĵon. Familio, anoj de enmigrinta gentogrupo en Kalifornio havis maljunan avon, kiu pro la aĝo ricevadis ŝtatan monsubtenon. Nescipovante legi kaj eĉ subskribi angle, li devis ĉiumonate konfirmi la ricevon de la mono per fingrosigelado. Unu tagon li mortas. La familio tamen ne volas ke la monfonto elsekiĝu. Oni detranĉas la fingron de la morta avo kaj konservas ĝin en la fridujo por plua sigelado. Tio kompareblas kun t.n. esperant…

 • PLIBELIGO DE LA MANSKRIBADO DUM 3 SEMAJNOJ.

  - 08 Feb 2012
  Jes, tio eblas. Vi povas trarigardi la filmetojn. Kvankam ili estas en la rusa, la bildoj estas pli esprimipovaj ol la vortoj. www.kalligraph.ru tiny.cc/qp6jx

 • POZITIVA PENSADO

  - 21 Jan 2012 - 3 comments
  Mi havas nenion kontraŭ ĝi, tamen libera de subkondiĉo nepre aprobi ian ajn stultaĵon. De kie oni entute lernas pensi negative? Eble legante klasikaĵojn, kiuj influis nian pensmanieron sufiĉe fie. Ekzemple: studento venas hejmen por retrovi sian patron murdita kaj la patrinon forlogita de la onklo. Aŭ batalinta edzo venas hejmen post longa vagado kaj vidas sian propran domon plena je viroj volantaj edziĝi al sia ankoraŭnevidvino. Do ambaŭ revenintoj devas verŝi sangon. Iru ins…

 • FOTU RATOJN, GAJNU PREMION KAJ VETURU SENPAGE

  - 09 Jan 2012
  La ratojn oni fotu ne ie ajn, sed en la Novjorka metroo. La vizitantoj de la paĝaro musklake laŭdos la malbelecon de via foto, kaj la gajninto ricevos senpagan monatan veturkarton. ratfreesubways.com/ Tute ne ĉiuj malŝatas la ratojn. Mi konis gejunulojn kiuj havis ratojn kiel hejmbestojn. Ekzistas ankaŭ ratprotektantaj organizoj. Iom da ratoj estas vere bezonataj por nutri multajn bestojn, kiuj ĉasas ilin. La vivo de vulpoj en en- kaj apudurbaj parkoj dependas de la rata ĉeesto. Tamen…

 • Kristonasko 2012

  - 06 Jan 2012 - 2 comments
  Feliĉan Kristonaskon al ĉiuj kiuj festas ĝin hodiaŭ! La Kristo naskiĝis kaj aperis. Benata estu la naskiĝo de Jesuo!

 • FURORAS

  - 21 Dec 2011
  La mondkonatan, daŭre kreskantan kaj fortan organizon SAT forlasis ĝia prezidanto Jakvo Schram. Tio okazis pro kelkaj kialegoj kaj kialetoj. Ĉefe temas pri lia sanstato, kaj ĉi-punkte mi deziras al li plenan kaj baldaŭan resaniĝon. Al la kialetoj apartenas jeno: JS feriante for de la hejmo malabonis ĉiomon da opaj sendaĵoj, kaj interalie la dissendoliston de sia propra SAT. Reveninte li re-aliĝis, sed rimarkis, ke siaj mesaĝoj estas forfiltrataj kaj cenzurataj. Harun al…

 • FORPASIS GRANDA HOMO

  - 19 Dec 2011
  Vaclav Havel eliris el la malliberejo en 1989 kaj samjare estis elektita ŝtatprezidanto. En la "jamaj kaj delongaj" demokratioj multaj regantoj trairas la saman vojon inversdirekte.

 • LA BALDAŬA FINO DE ALIA KOLONELO

  - 17 Dec 2011 - 3 comments
  Temas pri Putin, kiel vi eble jam divenis. Jes ja, ankaŭ li estas kolonelo, ĉar havante tiun militistan gradon li forlasis la servon ĉe KGB. Dum la falsigota balotado okazos pluaj protestoj, li uzos la forton kontraŭ la popolo. La granda fino komenciĝos. Kiel dispeciĝis Sovetio, same dispeciĝos Ruslando. Ĉar ambaŭ suferis de la samsama malsano, kaj oni kuracas ambaŭ per la samaj kuraciloj.

 • Pasporta Servo

  - 09 Nov 2011
  Do mi forlasis ĝin. Faru la samon. TEJO ne estas taŭga prizorganto, ĉar burokratas kaj rigidas.

241 articles in total