About MANŬEL

Mi ne estas kantisto. Mi nur estas amatoro, kiu, dum sia junagxo, amegis muzikon, studis gxin kaj lernis ludi basgitaron per si mem, kantis cxiuokaze kaj ludis en bonkvalitaj amatoraj ensembloj. Por omagxi al mia gepatra lingvo ( la Friula - tiu de mia regiono Friulujo, en nordorienta Italujo ), mi verkis, kantis kaj eldonigis 20 kantojn en tiu lingvo. Esperanton mi eklernis antaux longe; post 4 jaroj de intensa agado ene de mia loka E-o Grupo kaj de Itala E-o Federacio, mi flankenlasis la aferon por min dedicxi al mia profesio . Malbonsxance, antaux 26 jaroj, mi ricevis operacion cxe la vocxaj kordoj kaj, sekve de tio, mia vocxo domagxigxis tiel, ke mi ne plu povis kanti. Lastan jaron, mi revenis en Esperantujon; mi rekomencis studi la lingvon, traduki, esperantigi poemojn-kantojn, reludeti gitaron... kaj kanteti, ecx kontraux la proskriboj de kuracistoj. Mia vocxo nun estas nur pala ombro de tiu, kiu gxi iam estis; tamen, mi kuragxas kanti, pro amo al muziko kaj al Esperanto, kvankam mi bone konscias pri miaj muzikaj vocxlimoj : mia muzika verko estas nur klopodo doni korektajn, facilkompreneblajn - tamen ne banalajn - tekstojn sur agrablaj, suficxe bonkvalitaj muzikajxoj. Do, mia celo estas precipe instrua, en espero, ke kelkaj valoraj gejunuloj eble trovu intereson kanti miajn proponitajn tekstojn.
Post 2 semajnoj, aperos kompaktdisko, kun kelkaj el tiuj kantoj kaj aliaj 4, luditaj per veraj instrumentoj: http://www.vinilkosmo.com vendos la diskon sed la enspezota mono iros tute al EVIDENTE, neprofitcela Organizo, kiu kuracas senpage blindulojn kaj en Kongujo estras lernejon por malricxaj, blindaj infanoj, prizorgataj de Esperantistoj.
Baldaux Vinilkosmo komencos informkampanion, dum pluraj samideanoj jam deklaris sin je dispono por disdoni la diskojn: surkovlie, la diskoj havos la adreson kaj la bankokonton de EVIDENTE por, ke oni povu senpere sendi sian liberan oferton.
Baldaaŭ mi revenos al vi por pluaj sciigoj kaj elkorege dankas vin pro via afabla kuraĝigo al mi kaj por la frateca subteno, kiun vi volos doni al tiuj infanoj. Manŭel.

Occupation: emerito ( elektroteknika ingeniero )

Interests:

esperanto, lingvoinstruado, esperantigo de poemoj, kantoj; ekskursi kaj bicikladi tra montetoj kaj arbaroj; kultivi florojn, legomojn, fruktojn; bredi tropikfisxetojn kaj katojn; labori permane cxiujn eblajn materialojn kaj ripari, konstrui teknikajn aparatojn.....

Favorite music and artists:

popularlkantoj, amokantoj, tradiciaj etnaj kanzonoj.