About Pierre Levy

From: Parizo

Je suis un vieux schnock espérantiste, fils, père et grand-père d'une floppée d'espérantistes actifs.
Mi estas maljunacxa esperantisto, filo, patro kaj avo de amaso da aktivaj esperantistoj.

Occupation: Emerita ingxeniero

Interests:

Tout ce qui vise à l'abolition de la lutte des classes par l'abolition de celles-ci et au progrès concret des droits de l'homme partout dans le monde. Ce n'est pas limitatif.
Cxio, kio celas forigi la klasbatalon per la forigo de la klasoj kaj al konkreta progreso de la homaj rajtoj cxie en la mondo. Tio ne estas ekskluziva.