About Blazio VAHA (n.s. WACHA, Balázs)

From: urbo Győr, "Arabono"

Mi estas (E.s.) Blazio VAHA, (n.s.) Bala'zs, WACHA.

La ne-adaptita, tradicia, nacilingva skribo-versio de mia nomo (n.s.) estas WACHA Balázs, mi kutime uzas la sinsekvon Balázs WACHA. La familia nomo Wacha estas prononcata iom esperantece *vaha*, hungarece preskaŭ *voho* (je "ronda a")'. La persona nomo Balázs estas prononcata kiel balaĵ aŭ bolaĵ.

La skriboformo Wacha spegulas german-tradician skribon
(verŝajne Aŭstrian), sed diversaj familoj kun tiu nomo tra
Hungarujo konservas tiun saman skriboformon.

Elektita esperanta skribo-versio (E.s.) de mia nomo estas Blazio VAHA. Akcentata en la nomo Blazio devas esti
la antaŭlasta silabo (blaZIo), konforme al la klasikaj normoj
de Esperanto.

Mia edzino estas Judit, SCHILLER (elp. ŝiller). Duobla l
indikas longe prononcatan l, ne kiel germanoj la nomon
emas prononci. La literoj e kaj r restas klaraj.


Ni havas tri infanojn (Marta Ildiko; Borbala Eva; Mateo Ĵolto).

Niaj infanoj (Marta 1977, Borbala Eva 1980, Mteo Ĵolto 1985) estis edukataj dulingve, ni familie plurfoje partoprenis, kelkfoje ankaŭ kunorganizis, REFojn (ni ĉeestis en lokoj Hódmezővásárhely, Szombathely, Zxilina, Pag, Szentgotthárd, Zalaőr, Győr, plejparte en Hungarujo, Jugoslavio, Slovakujo, Pollando). Kun niaj infanoj Judit parolas en la lingvo hungara, mi parolas kun ili ĝis nun plu nur en esperanto, do ni praktikis kaj praktikas upulumon.Mi naskiĝis en la jaro 1948, studis filologiojn rusan, esperantan, hungaran ĉe la Budapeŝta Universitato
"ELTE".

Mi esploras profesie la pli novan historion (1200-1770) de la Hungara lingvo.

De tempo al tempo, pli aŭ malpli longe, mi lekciis pri Esperanto ĉe diversaj studejoj (altlernejoj, universitatoj en Hungario, Slovenio, Budapeŝto, Poznano, Piliscsaba, elp. pilisxcxaba).

Komence mi instruadis Esperanton en la Okcident-Hungaruja Sombathejo: en urbo Szombathely, elp. sombathej, kromnomata iam speguleme, ludeme "Sabatejo"... aŭ antikveme- esperanteme ... Savario.

Mi instruadis tie, en Pedagogia Altlernejo kaj en aliaj lokoj,
en la periodo 1973-1981. Mi estis lekciisto de katedro
pri rusa filologio (lingvo, literaturo, instrudao), kie mi havis eblon okupiĝi ankaux pri lingvistiko ĝenerale kaj pri esperanto. Studis kaj laboris, parte laboras poste en la sama altlernejo kaj en la samloka universitato Katalin Kováts (elp. kovacx), Jozefo Németh, Piroska Szabó (pirosxka sabo:), Petro Murányi
(muranji), kun kiuj mi diversmaniere kunagadis kaj kunagadas. Gvidantoj de la tiutempa loka E-movado estis Johano Medgyes (medjesx) , d-ro Jozefo Fülöp.

Mi verkadas en Esperanto, krome mi eksperimentadis kaj eksperimentas pri propra esperantido (pjaspo), kiu povas havi funkcion kiel eventuala maŝina interlingvo, traduka interlingvo kaj kiel memesprimilo. Mi pripensas alian lingvoprojekton, kun iom alia celdifino.

Mi ĝojas povi Ipern-umi, plaĉas al mi Ipern-umo. Mi provas eviti, ke substantivo en Esperanto finiĝu je y.

Mi samtempe eksperimentas pri novaĵoj kaj volas konservi malnovaĵojn.

Occupation: lingvo-esploristo (pri la lingvh hungara, Esperanto)

Place of residence: Budapest, Hungary

I am currently here:

Interests:

Lingvistiko, lingvokreado, literaturo, filozofio, religioj,
edukado

Favorite books and authors:

Tibor DÉRY: Sinjoro A. G. en Ikso
Ja'nos KODOLÁNYIi (Ja:nosx kodolanji): Monahxo Julianus
Kolomano KALOCSAY: LINGVO STILO FORMO