Studis matematikon kaj lingvistikon.

Deziras kontribui al la disvastiĝo de Esperanto, ĉefe per la kreskigo de Esperantujo (do, la grandigo de la Esperanto-komunumo). Kredas, ke por tio necesas unuavice amaskomunikilaj rilatoj, do artikoloj en gazetoj eksterrete kaj interrete, kontribuoj en radio kaj televido. Bedaŭrinde necesos ne kelkaj aŭ dekoj, sed centoj da artikoloj kaj programeroj por reatingi grandan efikon kaj signifan kreskon de Esperantujo. Necesos antaŭ ĉio prezenti la hodiaŭan realecon de Esperantujo kun renkontiĝoj, muziko, interreto ktp. - kaj necesos plejparte prisilenti ĉiujn aspirojn al enkonduko de Esperanto kiel oficialan lingvon.

Krome necesos konsciiĝi, ke la angla havas proksimume miloble tiom da jaraj uzohoroj kiel ni - por atingi la saman nivelon ni devos do milobligi la uzadon. Tio signifas dekfojan duobligon. Se ni atingas kvinprocentan jaran kreskon, ni bezonos dek kvar jarojn por duobligo kaj 140 jarojn por milobligo. Se ni deziras milobligon post 50 jaroj, ni devas esti tre optimismaj kaj laboremaj, ĉar tio signifas duobligon mezume ene de kvin jaroj, do 14-procentan kreskon. Supozeble tio estas atingebla, se ni iom serioze koncentriĝas pri tiu tasko.

Jes, mi havas ankaŭ vivon ekster tiuj pensoj kaj agadoj. Mi havas du filinojn, Iris (* 1993) kaj Magdalina (* 2001). Mi interesiĝas pri ekologio, kiun mi aplikas en mia ĉiutaga vivo, kaj havas la impreson, ke necesos ankoraŭ multa pensado por efektivigi la necesan radikalan ŝanĝon. Mi ŝatas verki kaj mi ŝatas interparoladon.

Occupation: Gvidanto de EsperantoLand

Interests:

Esperanto. Pripensita prezentado de Esperanto al la publiko per amaskomunikilaj rilatoj

Favorite music and artists:

Leonard Cohen. Kajto.

Favorite movies and actors:

Harold and Maud. Jonas

Favorite books and authors:

Peter Drucker. Jim Collins