Hefin Owen's groups

Public groups in which Hefin Owen is an administrator

 • Gwynedd + Conwy (Cymru / Wales)

  Gwynedd + Conwy (Cymru / Wales)

  -
  -
  Created 4 years ago

  Lluniau a dynnwyd yng Ngwynedd (neu a ddengys Wynedd), Cymru. Yn yr achos hwn, cynnwys hynny y cwbl o'r hen Sir Gaernarfon a'r cyfan o 'r hen Feirionnydd. ’Roedd Conwy yn yr hen Sir Gaernarfon = Gwynedd, ond mae rhan o Sir Ddinbych hefyd yng Nghonwy. Hen fap: www.antiquemaps.com/uk/mzoom/23763.htm -~-~-~- Pictures taken in Gwynedd (or showing Gwynedd), Wales. In this case, this includes all of the old Caernarvonshire and the whole of old Meirioneth. Conwy was in Caernarvonshire but part of D…


 • Môn / Anglesey (Cymru / Wales)

  Môn / Anglesey (Cymru / Wales)

  -
  -
  Created 4 years ago

  Lluniau o Ynys Môn neu a dynnwyd yno. Photographs of Anglesey or taken there.


Public groups in which Hefin Owen is a member