Universala Esperanto-Asocio's photos with the Estraro

La nova Estraro sin prezentas 2/3

La nova Estraro sin prezentas 2/3
Barbara Pietrzak kaj Probal Dasgupta priskribas la laborkampojn de la neĉeestantaj estraranoj Loes Demmendaal kaj Stefano Keller, post kio la publiko komencas fari demandojn al la Estraro.
Added on August 16, 2010

La nova Estraro sin prezentas 1/3

La nova Estraro sin prezentas 1/3
En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienc…
Added on August 12, 2010