Universala Esperanto-Asocio's photos with the 95a

La nova Estraro sin prezentas 1/3

La nova Estraro sin prezentas 1/3
En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienc…
Added on August 12, 2010