Universala Esperanto-Asocio's photos with the Esperanto

Mauro Nervi: Akademio Literatura de Esperanto 2/3

Mauro Nervi: Akademio Literatura de Esperanto 2/3
2-a parto de la prelego de Mauro Nervi en la Malferma Tago, 27 novembro 2010: "Akademio Literatura de Esperanto: kialoj kaj perspektivoj".
Added on December  8, 2010

La nova Estraro sin prezentas 1/3

La nova Estraro sin prezentas 1/3
En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienc…
Added on August 12, 2010

Kreski kun Esperanto (1994)

Kreski kun Esperanto (1994)
Infanoj kaj gepatroj rakontas pri siaj spertoj pri Esperanto kiel denaska lingvo. La filmo estis produktita de la Komsiono pri Rondo Familia de UEA kaj registrita dum la Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj (11-17 julio 1994) en Maribor, Slovenio.
Added on August 31, 2009

"Esperanto" de Roman Dobrzyński (1987)

"Esperanto" de Roman Dobrzyński (1987)
Filmo de R. Dobrzyński resumas la staton de Esperanto sojle de ĝia dua jarcento kaj "emfazas la naturan funkciadon de E-o: familioj, infanoj, religianoj, movadanoj, profesianoj uzas ĝin senĝene kaj senmanke por ĉiuspecaj celoj" ("Esperanto", 1987:9).
Added on June  1, 2009