Universala Esperanto-Asocio's photos with the UK

La nova Estraro sin prezentas 2/3

La nova Estraro sin prezentas 2/3
Barbara Pietrzak kaj Probal Dasgupta priskribas la laborkampojn de la neĉeestantaj estraranoj Loes Demmendaal kaj Stefano Keller, post kio la publiko komencas fari demandojn al la Estraro.
Added on August 16, 2010

La nova Estraro sin prezentas 1/3

La nova Estraro sin prezentas 1/3
En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienc…
Added on August 12, 2010

Jules Deelder en la Nacia Vespero de la 93-a UK

Jules Deelder en la Nacia Vespero de la 93-a UK
La poeto Jules Deelder prezentis en la 93-a UK sian odon al Roterdamo, "Rotown Magic". Francisco Veuthey legis ĝin en traduko de Wim Jansen. Deelder membris en la Honora Komitato de la UK. (Anoncas Loes Demmendaal. Filmis Mario Amadei)
Added on November 24, 2009