Stanislavo's articles with the keyword: esperanto-libroj

 • La lada tambureto: freneza historio pri freneza mondo

  - December 14, 2013
  Malfacila legaĵo, tre malfacila. Mi eksturmis tiun libron frusomere kaj atingis finan venkon nur en decembro. Kulpas pri tio ne nur ĝia amplekso (kvankam 531-paĝa volumo sendube fortimigis multajn malkuraĝulojn), sed ĉefe la teksto mem.

 • Ksenofobia gvidlibro al la italoj/nederlandanoj

  - November  8, 2015
  Ksenofobio estas eble la plej grava morala krimo en la nuna okcidenta mondo, kie la moralaj leĝoj ĉiam pli relativas. Tamen nome tie aperis la tuta serio de la “ksenofobiaj gvidlibroj”, nur du pecoj de kiu ĝis nun estis esperantigitaj. Mi ĝuis ambaŭ.

 • Mia stelo: juda knabino meze de infero

  - October 21, 2015
  Kiel kondutas homo en ekstrema, kotraŭhoma medio? Jen eble la plej interesa demando, respondo al kiu ĉiam interesis min. Mi plurfoje spektis filmojn pri Holokaŭsto kaj legis rememorojn de postvivntoj . Tamen malgraŭ tiom da sperto mi estas impresita de “ Mia stelo ” de Felicja Raszkin-Nowak kaj povas nomi ĝin unu el plej bonaj atestoj tiutemaj.

 • De Patagonio ĝis Alasko: raportoj de la vojaĝanto

  - September 19, 2015
  Tibor Sekelj estas inter malmultaj esperanto-aŭtoroj kies verkojn oni aĉetas pro ne “verda solidareco”, sed simpla interesiĝo. Liaj leĝeraj, atentokaptaj rakontoj malgraŭ ioma arkaiĝo (la aŭtoro mortis ja antaŭ preskaŭ 30 jaroj) ĉiam estas ĝuindaj, aparte por vojaĝemuloj al kiuj apartenas 99 % de la esperantistoj. Do mi hezitis eĉ ne unu minuton post vidi dum la Bonaera UK la noveldonitan libron “De Patagonio al Alasko”.

 • Maskerado ĉirkaŭ la morto: ŝercemulo kontraŭ Holokaŭsto

  - September  9, 2015
  Holokaŭsto estas ne nur la plej granda, sed evidente ankaŭ la plej bone dokumentita genocido de la 20-a jarcento. La eŭropa judaro estis plejparte bone edukita, do postlasis plurajn taglibrojn, leterojn kaj rememorojn. Tamen libron de Tivadar Soros mi konsideras inter la plej valoraj atestoj. Kial? Ĉar ĝi elmontras ne nur skrupulajn priskribojn de la tragedio de la hungara judaro, sed ankaŭ prezentas neatendite efikan savstrategion kaj eĉ... humuron, kiu neniam forlasis nian heroon.

 • Krimeo estas nia: reveno de la ĵurnalisto

  - November  1, 2015
  Antaŭjare aperis libro “ Homoj de Putin ” de la fama esperanto-ĵurnalisto Kalle Kniivilä . Mi alte taksis tiun ĉi verkon kiel maloftan ekzemplon de la trafa eksterlanda pritakso de la moderna Rusio . Nun miajn manojn trafis lia nova libro “Krimeo estas nia: Reveno de la imperio”. Mi pensas, ke ĝi estas same interesa.

 • Insulanoj de Hemsö: leginda sveda klasikaĵo

  - August 29, 2015
  Por iuj Esperanto estas nura hobio, por aliaj ĝi reprezentas la ŝlosilon al la lingva demokratio, dum por mi la Lingvo Internacia estas ponto al aliaj kulturoj. Ĉi-kaze ĝi ebligis al mi eniri la svedan literaturon, ĝuinte verkon de la famega August Strindberg “ Insulanoj de Hemsö ”.

 • “...kun siaspeca spico!” – leĝera, senkaprica

  - September 27, 2015
  Mi ofte aŭdas homojn plendi pri kunsidoj de la esperanto-kluboj – tedaj kaj enuigaj, plenaj je stultaj postenbataloj kaj harpsplitaj lingvodiskutoj. Sed kiu kulpas pri tiu ĉi atmosfero, ĉu ne esperantistoj mem? Se vi ne ŝatas tian specon de esperantumado, do forĵetu ĝin kaj lanĉu alian, pli plaĉan. Sed tute forlasi Esperantujon nur pro esperantistoj – apenaŭ povas ekzisti pli stulta ideo. Pri tio mi plian fojon konvinkiĝis post legi la esearon “ ...kun siaspeca spico! ” de Raymond Schwartz .

 • “Fremdulo”: homo kiu ne sciis mensogi

  - October 11, 2015
  “Ĉu via edzino estas honesta? – “Jes, ŝi ankoraŭ nenion ŝtelis” rezonas malnova rusa anekdoto. “Sankta malvero”, “mensogo savocela” – ni tiom ofte uzas ilin, ke la limo inter vero kaj malvero iĝis tre kondiĉa kaj preskaŭ nevidebla. Do kiam aperas homo, kiu eldiras nur veron, ni sentas lin fremdulo kaj subkonscie klopodas elimini el nia mondo. Albert Camus majstre prezentis tian historion .

 • Geografio de miaj rememoroj: leĝera kaj fajna

  - September 29, 2016
  Geografio de rememoroj
  Mi jam plurfoje esprimis mian fascinon pri la verkoj de Spomenka Štimec , eble la plej profesia el la nunaj esperanto-verkistoj. Ankaŭ ŝia vojaĝnovelaro ne elrevigis min.

 • Vastas la mondo, multas laboro: konsiloj de la korea Ĉingisĥano

  - October 15, 2016
  Vastas la mondo, multas laboro
  Mi forglutis tiun ĉi libron, verkitan de Kim Woo-Choong , fondinto de Daewoo , ene de semajno. Kial? Ĉar ĝi estas vere interesa kaj leginda sendepende en kiu lando vi loĝas kaj en kiu lingvo vi legas ĝin. Mi apenaŭ sekvos eĉ duonon de la aŭtoraj konsiloj, sed lia pensmaniero plaĉis al mi.

 • Eŭropa Unio: fuŝon post fuŝo

  - March 16, 2015
  Esperantistaro ofte ripetas postulon: “La Internacian Lingvon por Eŭropa Unio!” Sed ĉu ĝi faras por tio ion pli efikan ol kolekti subskribojn sub plia peticio kaj babili dum sennombraj (kaj senfruktaj) kunvenoj? Libro “ Eŭropa Unio, paŝon post paŝo ” fare de Rafaela Urueña forte dubigis min pri seriozeco de tiuj intencoj.

 • Kompendio de psikanalizo aŭ la Freŭdismo en nur 100 paĝoj

  - March  7, 2015
  Edipkomplekso , Mio, Supermio kaj Ĝio , la infana sekseco kaj frua estiĝo de la neŭrozoj – jen preskaŭ ĉio, kion ordinara homo konas pri la freŭdismo. Ne tre multe se konsideri, ke tiu ĉi scienca skolo grave ŝanĝis ĉiujn humanitarajn sciencojn kaj iĝis parto de nia ĉiutaga vivo, eĉ se ni ne rimarkas tion. Do la malpli ol 100-paĝa “ Kompendio de psikanalizo ”, verkita de Sigmund Freŭdo mem estas bona elekto por solvi tiun problemon, ĉu ne?

 • Enprizonigo: krepuska, sed interesa

  - February 22, 2015
  Neniam mi legis libron, kiun antaŭus tiom da laŭdaj enkondukoj. Akademiano nomas ĝin “tre valora por esplorado”, eks-ministro pri eksteraj rilatoj kaj iama ĝenerala prokuroro ĵuras ke li ne konas alian libron “tiel kompletan pri la historio de la puno”. Post finlegi la verkon de brazila esperantisto César Barros Leal “ Enprizonigo: krepusko de erao ” mi ne povas aliĝi al tiu ĥoruso, tamen agnoskas – ĝi estas interesa.

 • La eksplodo de la ĵurnalismo: konturoj de la estonteco

  - January 29, 2015
  Mi ŝatas legi aktualaĵojn en Esperanto , des pli se temas pri gravaj sociaj, sciencaj aŭ politikaj aferoj. Libron de Ignacio Ramonet “ La eksplodo de la ĵurnalismo ” mi forglutis dum semajno kaj ĝi ne nur havigis al mi novajn informojn, sed ankaŭ pensigis pri la estonteco de la gravega kaj proksima al mi sfero – ĵurnalismo.

 • Cent jaroj da soleco: ĉiuj estas kondamnitoj

  - January 19, 2015
  Soleco – jen la plej kruela kaj senevita kondamno, atribuita al ĉiu homo de la naskiĝo kaj valida ĝis lia morto kaj eble eĉ post ĝi. Ni ĉiuj alvenas en la mondon solaj, en soleco pasigas niajn vivotagojn kaj solaj revenas al la morna krepusko, iam eliginta nin. Tiel mi povus resumi eble la plej elstaran verkon de Gabriel García Márquez – romanon “ Cent jaroj da soleco ”.

 • “Homoj de Putin”: bonega klarigo pri la nuna Rusio

  - August 16, 2014
  Mia rilato al alilandaj libroj pri Rusio estas ambigua. Unuflanke mi ŝatas vidi mian landon pere de aliulaj okuloj. Aliflanke mi malŝatas legi multnombrajn misojn kaj foje eĉ absurdaĵojn tiom oftaj en tiuspecaj libroj. Do la libro de Kalle Kniivilä miris min. Ĉi-foje tiu miro estis agrabla.

 • “Kredu min, sinjorino!” – nekredeble leginda friponaĵo

  - June 11, 2014
  Esperantisto estas homo pacema, amikema, vojaĝema kaj... fripona. Almenaŭ tiel oni povus priskribi la ĉefheroon de “ Kredu min, sinjorino! ”, eble plej brila specimeno de la pikareska romano en la esperanto-literaturo.

38 articles in total