Stanislavo's articles with the keyword: rememoroj

 • Vastas la mondo, multas laboro: konsiloj de la korea Ĉingisĥano

  - October 15, 2016
  Vastas la mondo, multas laboro
  Mi forglutis tiun ĉi libron, verkitan de Kim Woo-Choong , fondinto de Daewoo , ene de semajno. Kial? Ĉar ĝi estas vere interesa kaj leginda sendepende en kiu lando vi loĝas kaj en kiu lingvo vi legas ĝin. Mi apenaŭ sekvos eĉ duonon de la aŭtoraj konsiloj, sed lia pensmaniero plaĉis al mi.

 • Geografio de miaj rememoroj: leĝera kaj fajna

  - September 29, 2016
  Geografio de rememoroj
  Mi jam plurfoje esprimis mian fascinon pri la verkoj de Spomenka Štimec , eble la plej profesia el la nunaj esperanto-verkistoj. Ankaŭ ŝia vojaĝnovelaro ne elrevigis min.

 • Mia stelo: juda knabino meze de infero

  - October 21, 2015
  Kiel kondutas homo en ekstrema, kotraŭhoma medio? Jen eble la plej interesa demando, respondo al kiu ĉiam interesis min. Mi plurfoje spektis filmojn pri Holokaŭsto kaj legis rememorojn de postvivntoj . Tamen malgraŭ tiom da sperto mi estas impresita de “ Mia stelo ” de Felicja Raszkin-Nowak kaj povas nomi ĝin unu el plej bonaj atestoj tiutemaj.

 • Maskerado ĉirkaŭ la morto: ŝercemulo kontraŭ Holokaŭsto

  - September  9, 2015
  Holokaŭsto estas ne nur la plej granda, sed evidente ankaŭ la plej bone dokumentita genocido de la 20-a jarcento. La eŭropa judaro estis plejparte bone edukita, do postlasis plurajn taglibrojn, leterojn kaj rememorojn. Tamen libron de Tivadar Soros mi konsideras inter la plej valoraj atestoj. Kial? Ĉar ĝi elmontras ne nur skrupulajn priskribojn de la tragedio de la hungara judaro, sed ankaŭ prezentas neatendite efikan savstrategion kaj eĉ... humuron, kiu neniam forlasis nian heroon.

 • Libroj de Tereza Kapista: fascina vivo en Esperantujo

  - August 31, 2013
  Vivo en Esperantujo – per tiu frazo oni povas plej mallonge priskribi la triopon de la libroj verkitaj de la fama serba esperantistino Tereza Kapista . Mi ne estas fervora movadano, sed konsideras tion vere interesa legaĵo por iu ajn – leĝera kaj atentokapta, kvankam foje mankohava.

 • Taglibro de malliberulo: malĝusta nomo de la interesa esearo

  - April 27, 2013
  En esperanto-libraro maloftas eldonaĵoj pri aktualaj aferoj, aparte pri tiuj politikaj. Do mi senhezite aĉetis la libron de la iraka elmigrinto Hussain Mohammed Al-Amily dum la 97-a UK kaj forglutis ĝin dum revena flugo. Ĝi meritis tion.

 • Feliĉo de Vera Fomina: parto III

  - August 20, 2011
  Fino de la rememoroj de la siberia polino Vera Fomina pri vivo en Stalin-a kaj poststalinisma Sovetunio.

 • Feliĉo de Vera Fomina: parto II

  - August 20, 2011
  Dua parto de la rememoroj polino el la siberia vilaĝo Vikulovo pri sia vivo en Stalin-a kaj poststalinisma Sovetunio.

 • Feliĉo de Vera Fomina: parto I

  - August 20, 2011
  Ĉe la fino de vivo homoj ofte inklinemas al rememorado, plejparte nostalgia. Ja malantaŭe postrestis la junaj, do plej bonaj vivojaroj. En la memoro de nia rakontantino mirinde interplektiĝas historioj tragediaj kaj amuzaj, kaj el detaletoj-ĉiutagaĵoj kvazaŭ el porinfanaj mozaikeroj formiĝas bildo de epoko. Senzorgema infanaĝo kaj peza laboro dum la Dua mondmilito, somera dancejo kaj minacoj de NKVD, gajaj vojaĝoj kun geamikoj kaj vivtenado de unu salajropago al la alia. Aŭskultante tiujn senfinajn historiojn, oni alvenas paradoksan konkludon: ŝi ja estis feliĉa! Feliĉa malgraŭ ĉio… Cetere, Vera Ivanovna Fomina, kiun ni renkontis en la vilaĝo Vikulovo (samnoma distrikto, Tjumena provinco, Rusio) okazis esti denaska rakontantistino, do oni donu la vorton al ŝi.

 • Anna Isaĉenko, flegistino de la evakua hospitalo

  - June 25, 2011
  Anna-n Miĥajlovna ni trafis hazarde – ŝia najbarino forestis kaj ŝi staris ĉe apuda baro. Ni ekinterparolis, poste eniris domon kaj daŭrigis konversacion, trarigardante malnovajn fotojn. Severa kaj foje kategorieca en siaj opinioj, nia kunparolantino ŝajne bone lernis maski siajn sentojn. Tamen el rimarketoj kaj preterkure diritaj frazoj formiĝis tute alia bildo. Kaj post finlegi ŝiajn rememorojn apenaŭ iu povos riproĉi pri malmolkoreco ties aŭtoron – Anna Miĥajlovna Isaĉenko, flegistinon-frontulinon.

 • Virina sorto aŭ Servado de Lidija Silĉenko

  - June 11, 2011
  “Virinaj sortoj” – diras ni foje pri inaj vivhistorioj. Sed apenaŭ eblas diri tion pri la sorto de Lidija Silĉenko. Ŝia tuta vivo trapasis en servado – unue en milico, poste en sanitara trajno, en distrikta komitato de la partio. Rememorante tiujn jarojn ŝi plej ofte elbuŝigas la du vortojn: “malfacile” kaj “timige”. Se tio estas “virina” sorto de ŝia generacio, do kiaj ja estis “viraj” sortoj?

 • Aleksej Peremibeda – soldato, frato de soldato

  - May  8, 2011
  Antaŭ iom da tempo mi publikigis ĉi tie rememorojn de la siberia militisto Nikolaj Peremibeda pri liaj travivajoĵ antaŭ kaj dum la Dua mondmilito. Nun mi enmetas en mian blogon rememorojn de lia frato, same partoprenanto de tiuj grandegaj eventoj de nia historio.

 • Milito de Nikolaj Peremibeda

  - April  2, 2011
  Mi ne tuj sukcesis renkontiĝi kun Nikolaj Miĥajloviĉ. Kiam mi frapis la pordegon de la domo en la strato Lenin en la vilaĝo Vikulovo ( Tjumena provinco , Rusio), malfermis ĝin la mastrino – Ekaterina Jakovlevna. Nikolaj Miĥajloviĉ alveturis post kvaronhoro kaj tuj eniris en la konversacion. Dum nia interparolo, daŭrinta almenaŭ du horojn, li multfoje haltigis sin per la vortoj: “Nu sufiĉu, mi jam tro multe elparolis!” kaj emocie svingis la manon. Tamen poste rememoroj denove kaptis lin kaj li rakontis plu. Pri amikoj, kies juneco cindriĝis en tranĉeoj, pri frontaj itineroj kaj renkontiĝoj, pri tio kion li fordonis al tiu milito kaj kion ricevis de ĝi. La interparolo estis tre sincera, malsimila al kutimaj elpaŝoj dum laŭvicaj jubileoj. Iuj epizodoj povas ŝoki legantojn, sed mi rifuzis ideon ion forigi kaj glatigi. Antaŭ vi staras la Granda Patruja milito kiel spertis ĝin la siberia soldato Nikolaj Miĥajloviĉ Peremibeda.