Lars Sözüer's photos with the trajno

Žrnovac

Žrnovac
Added on July 10, 2009

Valen

Valen
(de) Talwärts
Added on July 10, 2009

Stacidometo

Stacidometo
La stacioj de diversaj vilaĝoj, kiel tiu ĉi de Kupjak, situas solece en arbaro.
(de) Bahnhofshütte - Die Stationen verschiedener Dörfer, wie diese hier von Kupjak, liegen einsam im Wald.
Added on July 10, 2009

Serpentumante tra aŭtuna bunto

Serpentumante tra aŭtuna bunto
(de) Schlängelnd durch das herbstliche Bunt
Added on July  1, 2009

Tra sub strato (de ambaŭ flankoj)

Tra sub strato (de ambaŭ flankoj)
(de) Unter einer Straße hindurch (von beiden Seiten)
Added on July  1, 2009

Ŝuŝuŝu Ŝuŝuŝuŝu

Ŝuŝuŝu Ŝuŝuŝuŝu
Added on July  1, 2009

Atendi kontraŭtrajnon en Fužine

Atendi kontraŭtrajnon en Fužine
(eo) La unutraka fervojo devigas al pluraj longaj haltoj
(de) Warten auf den Gegenzug in Fužine - Die eingleisige Strecke zwingt mehrfach zu langen Halten
Added on June  5, 2009

Ek en la internon de la lando

Ek en la internon de la lando
Auf ins Binnenland
Added on May 24, 2009

La trajno ne longas

La trajno ne longas
(de) Der Zug ist nicht lang
Added on May 24, 2009