Błażej Pindor's photos with the Żoliborz

RG 07-001 4

RG 07-001 4
Widok zachodniej części placu od wylotu ul. Śmiałej

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akcepta…
Added on June 19, 2014

RG 07-012

RG 07-012
Widok placu Słonecznego w perspektywie ul. Fortecznej

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akcep…
Added on June 19, 2014

RG 07-009 B

RG 07-009 B
Perspektywa pl. Słonecznego z wylotu ul. Śmiałej

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację…
Added on June 19, 2014

RG 07-007

RG 07-007
Widok z północnej strony placu w stronę ul. Śmiałej

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akcepta…
Added on June 19, 2014

RG 07-006

RG 07-006
Segment pl. Słoneczny 2, elewacja od strony placu

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptacj…
Added on June 19, 2014

RG 07-005

RG 07-005
Segment pl. Słoneczny 7, elewacja od strony placu

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptacj…
Added on June 19, 2014

RG 07-003

RG 07-003
Segment pl. Słoneczny 8, elewacja od strony placu

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptacj…
Added on June 19, 2014

RG 07-002

RG 07-002
Widok wschodniej części placu od wylotu ul. Śmiałej

Dom dla dziesięciu rodzin (Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spóldzielni Oficerów)
Warszawa, pl. Słoneczny 1-10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akcepta…
Added on June 19, 2014

RG 06-001

RG 06-001
Widok przyziemia budynku, narożnik południowo-zachodni

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację lice…
Added on June 25, 2014

RG 06-047 A

RG 06-047 A
Szczyt schodów na poziomie +4
(poziom dawnej kawiarni letniej)

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akcepta…
Added on June 25, 2014

RG 06-044 A

RG 06-044 A
Korytarz główny na poziomie +2

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację licencji CC BY-NC-ND 4.0.
Added on June 25, 2014

RG 06-042 A

RG 06-042 A
Korytarz na poziomie 0. Wejście na główną klatkę schodową

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację l…
Added on June 25, 2014

RG 06-041 A

RG 06-041 A
Widok wejścia głównego ze schodów prowadzących na poziom 0

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację…
Added on June 25, 2014

RG 06-040 A

RG 06-040 A
Korytarz główny na poziomie 0

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację licencji CC BY-NC-ND 4.0.
Added on June 25, 2014

RG 06-038 A

RG 06-038 A
Główna klatka schodowa, pomiędzy poziomami +3 i +4

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację licencji…
Added on June 25, 2014

RG 06-036 B

RG 06-036 B
Szczyt schodów na poziomie +4
(poziom dawnej kawiarni letniej)

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2014


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akcepta…
Added on June 25, 2014

RG 06-006 A

RG 06-006 A
Przyziemie budynku od strony południowej. Widoczne główne wejście

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akce…
Added on June 25, 2014

RG 06-002 A

RG 06-002 A
Widok budynku od strony południowo-wchodniej

«Dom Zbiorowy» Mieszkaniowego Stowarzyszenia Spółdzielni Oficerów.
Warszawa, pl. Inwalidów 10
Projekt i realizacja: 1922-25

Fot. Błażej Pindor, 2013


Korzystanie ze zdjęcia oznacza akceptację licencji CC BY…
Added on June 25, 2014