Ceropegia's photos with the keyword: Pelecanus erythrorhynchos

White Pelican Flock

White Pelican Flock

Posted on 05 Jul 2020
White Pelican Flock

White Pelican Flock

Posted on 05 Jul 2020