niraK68's photos with the keyword: Kokerei Zollverein

15:26:05

15:26:05

Posted on 25 Apr 2018
ein Stuhl wartet

ein Stuhl wartet

Posted on 16 Apr 2018
im All

im All

Posted on 14 Apr 2018
Huflattich

Huflattich

Posted on 07 Apr 2018