Martainn's photos with the scania

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Damhan-Aillidh?
Added on April  4, 2010

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Ris an lamraig ann an Caol Loch Aillse
Added on April  4, 2010

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Aig an lamraig ann an Caol Loch Aillse
Added on April  4, 2010

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Ris an lamraig ann an Caol Loch Aillse
Added on April  4, 2010

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Ris an lamraig ann an Caol Loch Aillse
Added on April  4, 2010

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Ris an lamraig ann an Caol Loch Aillse.
Added on April  4, 2010

MV Red Duchess, JST Services

MV Red Duchess, JST Services
Ris an lamraig ann an Caol Loch Aillse
Added on April  4, 2010

JST Services Scania 124

JST Services Scania 124
Air Laimrig Caol Loch Aillse
Added on April 18, 2009

JST Services Scania 124

JST Services Scania 124
Air Laimrig Caol Loch Aillse
Added on April 18, 2009

MV Scot Isles

MV Scot Isles
Beinn na Caillich air cùlthaobh a' bhàta.
Added on April 18, 2009

MV Scot Isles

MV Scot Isles
Beinn na Caillich air cùlthaobh a' bhàta.
Added on April 18, 2009

A' cur nan craobh air bàta

A' cur nan craobh air bàta
A' cur nan craobh air bàta aig lamraig Caol Loch Aillse
Added on July 13, 2008