Martainn's photos with the Escócia

Latha Fosglaidh "Fàs"

Latha Fosglaidh "Fàs"
Dealbhan a chaidh a thogail air Latha Fosglaidh "Fàs"
Added on June 21, 2008

Latha Fosglaidh "Fàs"

Latha Fosglaidh "Fàs"
Dealbhan a chaidh a thogail air Latha Fosglaidh "Fàs"
Added on June 21, 2008

Dougal air mullach Beinn na Caillich

Dougal air mullach Beinn na Caillich
Dougal air mullach Beinn na Caillich os cionn an Strollamus agus Dùnan.
Added on June 21, 2008

Dougal air mullach Beinn na Caillich

Dougal air mullach Beinn na Caillich
Dougal air mullach Beinn na Caillich. Is Glamaig am fear as àirde anns a' mheadhon.
Added on June 21, 2008

Dougal air mullach Beinn na Caillich

Dougal air mullach Beinn na Caillich
Dougal air mullach Beinn na Caillich os cionn an Ath-Leathainn. Tha Beinn na Caillich eile fad air falbh os cionn Caol Loch Aillse. Beinn na Caillich air do làimh chlì, Sgurr na Coinnich air do làimh dheis.
Added on June 21, 2008

Dougal air mullach Beinn na Caillich

Dougal air mullach Beinn na Caillich
Dougal air mullach Beinn na Caillich os cionn an Ath-Leathainn
Added on June 21, 2008

Dougal air mullach Beinn na Caillich

Dougal air mullach Beinn na Caillich
Dougal air mullach Beinn na Caillich os cionn an Ath-Leathainn
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Sròn Mhòr

Sròn Mhòr
Added on June 21, 2008

Air a' chladach aig Pladaig

Air a' chladach aig Pladaig
Added on June 21, 2008

Air a dhruim

Air a dhruim
Dougal a' cluich leis a' bhall, ga chumail na spògan.
Added on June 21, 2008

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on June 21, 2008

Air a' chladach aig Pladaig

Air a' chladach aig Pladaig
Added on June 21, 2008