Martainn's photos with the Escócia

Dougal

Dougal
Dougal na sheasamh àrd.
Added on June 19, 2008

Dougal

Dougal
Dougal na sheasamh air cloich air Càrn Greannach os cionn Loch Achaidh na h-Inich
Added on June 20, 2008

Dougal

Dougal
Dougal na sheasamh air cloich air Càrn Greannach os cionn Loch Achaidh na h-Inich
Added on June 20, 2008

Dougal faisg air Baile Mac Ara

Dougal faisg air Baile Mac Ara
Dougal faisg air Baile Mac Ara air creag bheag.
Added on June 20, 2008

Dougal a' leumadh sios

Dougal a' leumadh sios
Dougal faisg air Baile Mac Ara. Sgurr Mòr agus Beinn Uachdar Thìre air a chùlthaobh
Added on June 20, 2008

Dougal faisg air Baile Mac Ara

Dougal faisg air Baile Mac Ara
Dougal faisg air Baile Mac Ara agus Beinn na Caillich air a chùlthaobh.
Added on June 20, 2008

Dougal os cionn Baile Mac Ara.

Dougal os cionn Baile Mac Ara.
Dougal os cionn Baile Mac Ara.
Added on June 20, 2008

Dougal anns a' gharradh.

Dougal anns a' gharradh.
Dougal anns a' gharradh.
Added on June 20, 2008

Dougal air Beinn na Caillich

Dougal air Beinn na Caillich
Dougal air Beinn na Caillich os cionn Caol Loch Aillse.
Added on June 20, 2008

Dougal os cionn Caol Reatha

Dougal os cionn Caol Reatha
Dougal air cùlthaobh Beinn na Caillich os cionn Caol Reatha.
Added on June 20, 2008

Dougal air Beinn na Caillich

Dougal air Beinn na Caillich
Dougal a' cluich leis a' bhata air Beinn na Caillich. Caol Loch Aillse air a chùlthaobh.
Added on June 20, 2008

Dougal air cùlthaobh Beinn na Caillich.

Dougal air cùlthaobh Beinn na Caillich.
Dougal na shuide air cùlthaobh Beinn na Caillich.
Added on June 20, 2008

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.
Added on June 21, 2008

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.
Added on June 21, 2008

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.
Added on June 21, 2008

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.
Added on June 21, 2008

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.

Fàs, an togalach ùr aig Sabhal Mòr Ostaig.
Added on June 21, 2008