Martainn's photos with the digitalis

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Added on July  1, 2014

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Added on July  1, 2014

Beinn Sgritheall bho dh' Àrainn Chalum Chille.

Beinn Sgritheall bho dh' Àrainn Chalum Chille.
Lus nam ban-sìdh mu choinneamh Beinn Sgritheall
Added on June 29, 2014

Lòchran an Dòmhnallaich, Àrainn Chalum Chille.

Lòchran an Dòmhnallaich, Àrainn Chalum Chille.
Lus nam ban-sìdhe mu choinneamh Lòchran an Dòmhnallaich
Added on June 29, 2014

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Added on June 27, 2013

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Added on June 27, 2013

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Added on June 27, 2013

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Ri taobh Allt a' Ghleannain
Added on July  7, 2012

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Ri taobh Allt a' Ghleannain
Added on July  7, 2012

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Added on July  7, 2012

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Tha mìltean dhiubh a' fàs faisg air Allt Anavaig ach cha robh ach dà fear geal nam measg. Bha am fear seo aig an drochaid bheag a' dol tarsainn Allt Anavaig.
Added on June 28, 2011

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Tha mìltean dhiubh a' fàs faisg air Allt Anavaig ach cha robh ach dà fear geal nam measg. Bha am fear seo faisg air deireadh an rathaid faisg air a' chas-cheum a' dol gu lochan na sàile.
Added on June 28, 2011

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Tha mìltean dhiubh a' fàs faisg air Allt Anavaig ach cha robh ach dà fear geal nam measg. Bha am fear seo faisg air deireadh an rathaid faisg air a' chas-cheum a' dol gu lochan na sàile.
Added on June 28, 2011

Lus nam Ban-Sìdh

Lus nam Ban-Sìdh
Tha mìltean dhiubh a' fàs faisg air Allt Anavaig ach cha robh ach dà fear geal nam measg. Bha am fear seo faisg air deireadh an rathaid faisg air a' chas-cheum a' dol gu lochan na sàile.
Added on June 28, 2011

Lus nam Ban-Sìdh Pinc

Lus nam Ban-Sìdh Pinc
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011

Lus nam Ban-Sìdh Geal

Lus nam Ban-Sìdh Geal
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011

Lus nam Ban-Sìdh Pinc

Lus nam Ban-Sìdh Pinc
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011

Lus nam Ban-Sìdh Geal

Lus nam Ban-Sìdh Geal
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011