Martainn's photos with the Babel

Drochaid an Eilein Sgitheanaich

Drochaid an Eilein Sgitheanaich
1998/04/14

Thog mis na dealbhan seo nuair a bha mi a' siubhal eadar Caol Loch Aillse agus a' Chomraich ann an Helicopter. Chi sibh an drochaid nuair a bha iad ga thogail anns na dealbhan as sìne. Thog mi iad air 35mm agus rinn mise scannadh bliadhnaichea…
Added on December 27, 2010