Martainn's photos with the Stròm gu Deas

NCK Rapier 605-2B

NCK Rapier 605-2B
Nuttall
Added on July 19, 2017

NCK Rapier 605-2B

NCK Rapier 605-2B
Nuttall
Added on July 19, 2017

NCK Rapier 605-2B

NCK Rapier 605-2B
Nuttall
Added on July 19, 2017

NCK Rapier 605-2B

NCK Rapier 605-2B
Nuttall
Added on July 19, 2017

NCK Rapier 605-2B

NCK Rapier 605-2B
Nuttall
Added on July 19, 2017

Dougal

Dougal
Added on June 17, 2015

Dougal

Dougal
Added on May 30, 2015

Dougal

Dougal
Added on May 30, 2015

Dougal

Dougal
Added on May 30, 2015

Stròm

Stròm
Added on May 30, 2015

Stròm gu Deas

Stròm gu Deas
Added on May 30, 2015

Stròm gu Deas

Stròm gu Deas
Added on May 30, 2015

Rathad anns a' choille

Rathad anns a' choille
Added on May 30, 2015

Loch Carrann

Loch Carrann
Added on April 28, 2011

Port an t-Sròim

Port an t-Sròim
Thòisich iad air a' togail an taighe seo agus air adhbhar air choireigin stad iad.
Added on April 28, 2011

Timbermaster Skyline

Timbermaster Skyline
Added on March 14, 2010

Ferguson 188

Ferguson 188
Added on March 14, 2010

Uisge agus Dougal

Uisge agus Dougal
Dougal a' crathadh e fhèin nuair a tha e fhathast fon uisge. Seo pios fiodha a bha na daoine a' buain nan craobh a' cur ann an allt airson uisge glan fhaighinn gu furasda.
Added on March 14, 2010