Martainn's photos with the Caol Acainn

Dougal

Dougal
Dougal na sheasamh ri taobh caorainn.
Added on June 19, 2008

Dougal air Beinn na Caillich

Dougal air Beinn na Caillich
Dougal air Beinn na Caillich os cionn Caol Loch Aillse.
Added on June 20, 2008

Dougal air Beinn na Caillich

Dougal air Beinn na Caillich
Dougal a' cluich leis a' bhata air Beinn na Caillich. Caol Loch Aillse air a chùlthaobh.
Added on June 20, 2008