Martainn's photos with the šuo

Dougal

Dougal
Cù grèinne
Added on September 18, 2011

Dougal air an rathad air ais bho Leitir Fura

Dougal air an rathad air ais bho Leitir Fura
Added on August 27, 2011

Dougal air an rathad air ais bho Leitir Fura

Dougal air an rathad air ais bho Leitir Fura
Added on August 27, 2011

Dougal

Dougal
Added on June  9, 2011

Dougal

Dougal
Added on June  9, 2011

Dougal

Dougal
Pòsair
Added on June  9, 2011

Dougal am measg Lus nam Ban-Sìdh

Dougal am measg Lus nam Ban-Sìdh
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011

Dougal am measg Lus nam Ban-Sìdh

Dougal am measg Lus nam Ban-Sìdh
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011

Dougal am measg Lus nam Ban-Sìdh

Dougal am measg Lus nam Ban-Sìdh
Seo aig mullach Gleann na Bèiste far am bheil lus nam ban-sìdh a' fas far an robh iad a' buan nan craobh.
Added on June 29, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Added on July 10, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011

Dougal aig Leitir Fura.

Dougal aig Leitir Fura.
Seo trì bana-charaidean aig Dougal. Tha an dà ghalla dhonn measgachadh eadar Spinone agus Irish Water Spaniel agus an treasamh tè collie àbhaisteach.
Added on July 30, 2011