Harri Laine's photos with the keyword: aglo

Fiŝaglo hejmenflugis de Afriko!

Fiŝaglo hejmenflugis de Afriko!

Posted on 05 Apr 2009
Atenton, ŝipo!

Atenton, ŝipo!

Posted on 04 Apr 2009
Neĝo revenis (13 marto)

Neĝo revenis (13 marto)

Posted on 19 Mar 2009
Griza korvo (8 marto)

Griza korvo (8 marto)

Posted on 19 Mar 2009
Neĝo kaj glacio (4 marto)

Neĝo kaj glacio (4 marto)

Posted on 19 Mar 2009
Kiom da malpuraĵoj!

Kiom da malpuraĵoj!

Posted on 06 Apr 2009
Ripari la neston

Ripari la neston

Posted on 06 Apr 2009
Sinjoro (?) fiŝaglo reaperas

Sinjoro (?) fiŝaglo reaperas

Posted on 06 Apr 2009