Harri Laine's photos with the Bjalistoko

El la Naŭa de Beethoven

El la Naŭa de Beethoven
Unu el la memorindaj travivaĵoj dum la Bjalistoka Universala Kongreso estis la esperantlingva Verda Koncerto sub la libera ĉielo. La Orkestro kaj Koruso de la Podlaĥia Operejo kaj Filharmonio prezentis unue sep kantojn komponitajn al poemoj de William Aul…
Added on August 23, 2010

Surmure

Surmure
Bildojn pri ĉi tiu dom-muro mi vidis multajn, ankaŭ ĉi tie en Ipernity, sed plej ofte ili nur detale montras pentraĵojn. Nu jes, fakte indas montri la pentraĵojn, ĉar ili estas ĝuinda kreaĵo, sed jen la tuta muro. (ul. Ludwika Zamenhofa 26, Białystok)
Added on August 13, 2009

Numero Unu

Numero Unu
Kongresano numero 1 en Bjalistoko mienas decideme antaŭ la lasta ero de la aŭkcio. Ne estis malfacile antaŭdiri, kiu akiros la vendotaĵon. Kaj tiel okazis: ŝi estos Numero Unu ankaŭ en Kubo.
Added on August 12, 2009

Nun atentu, gesinjoroj!

Nun atentu, gesinjoroj!
La antaŭlastan aŭkciaĵon ni vidis jam en Roterdamo , sed tie Tonkin rifuzis vendi ĝin por la proponitaj 500 eŭroj. En Bjalistoko estis jam pli ol unu interesato, kaj ĉi-foje la pola eldono de la Unua Libro estis vendita por 3400 zlotoj (preskaŭ 850 eŭroj)…
Added on August 12, 2009

Je la kukolo, ili estas eĉ du!

Je la kukolo, ili estas eĉ du!
Pli detala ekzameno montris, ke sur la vendotablo estis ne nur unu sed eĉ du ĉapeloj de la Krokodilulo (NB, senco ne kongresĵargona).
Added on August 12, 2009

Ĉu tie? Ne, tie ĉi!

Ĉu tie? Ne, tie ĉi!
Michela kaj Humphrey ambaŭ vidas proponon por pli alta prezo.
Added on August 12, 2009

Ĉio okazu laŭstatute

Ĉio okazu laŭstatute
Osmo klarigas la proceduron kaj regularon de la komenciĝonta aŭkcio. Michela Lipari kaj Humphrey Tonkin koncentriĝas antaŭ la mansvinga batalo pri movadaj valoraĵoj..
Added on August 12, 2009

Masaĝon por streĉitaj ŝultroj

Masaĝon por streĉitaj ŝultroj
La publiko serĉas por si bonajn sidlokojn en la salono Lapenna, antaŭ la aŭkcio. Elektro vibras en la aero, kiam la samideanaro kalkulas siajn lastajn zlotojn kaj rigardas suspekte eventualajn konkurantojn. Unu feliĉulo eĉ sukcesis havi siajn muskolojn ma…
Added on August 12, 2009

Ĉu vendi, ĉu aĉeti?

Ĉu vendi, ĉu aĉeti?
Osmo Buller evidente cerbumas, ĉu li mem povus aĉeti la aŭkciatan ĉapelon kun pendantaj ŝnur-aldonaĵoj ĉirkaŭ la rando. Eble iam posedis ĝin Krokodilo-Dundee. Tia ĉapelo povus esti taŭga akcesoraĵo por la ofica uniformo de ĝenerala direktoro de UEA, pozi…
Added on August 12, 2009

Estos aŭkcio, rapidu!

Estos aŭkcio, rapidu!
La kongresa aŭkcio baldaŭ komenciĝos kaj okazos sub la lerta gvido de Humphery Tonkin. Aĉetontoj havas malmulte da tempo por konatiĝi kun la vendataj varoj.
Added on August 12, 2009

Enirejo sub kio?

Enirejo sub kio?
Petolemo floras eĉ en kongresejo.
Added on August  7, 2009

Sine qua non

Sine qua non
La naskiĝdokumento de antaŭ 150 jaroj. Dum la UK en Bjalistoko pasis ankaŭ la 122-a datreveno de la elpresejiĝo de la unua Unua Libro la 26-an de julio.

Estas du paĝoj el REGISTROLIBRO PRI NASKIĜINTAJ HEBREOJ EN LA 1859-A JARO.

La heligitaj linioj infor…
Added on August  7, 2009

Gejseroj?

Gejseroj?
Akvo ŝprucas intermite el fontanoj en la parko Planty, kun daŭre ŝanĝiĝantaj akvokolonoj. En la sama parko, malantaŭ la fontanejo, koncertis Jomo ekde krepusko ĝis lunluma nokto.
Added on August  7, 2009

Koverto de 1907

Koverto de 1907
En 1907 estis fondita Esperanto-Asocio de Finnlando kaj sendita ĉi tiu letero, kiu malhavas indikon pri sendinto. La stampo indikas la sendolokon Kymi, nun parto de la urbo Kotka en suda Finnlando. Verŝajne la leteron enpoŝtigis Hugo Salokannel, kiu post…
Added on August  7, 2009

Mojose!

Mojose!
Ĉio en ordo! Barbara Pietrzak certe povas fieri pri la bone organizita kongreso en sia hejmlando. Sirkka Mattlin (dekstre) kaj mi konfirmas: absolute malaĉe! – Fotis Marjo.
Added on August  7, 2009

Odo al ĝojo

Odo al ĝojo
La Podlaĥia Sinfonia Orkestro, kun ĥoro kaj kantosolistoj, finas sian koncerton per la finalo de la 9-a sinfonio de Ludwig van Beethoven. Sur urba placo, en dolĉe varma Bjalistoka vespero la publiko urbana kaj kongresana aŭskultas majestan kantadon en Esp…
Added on August  7, 2009

Nepo parolas, avo kontentas

Nepo parolas, avo kontentas
Sinjoro Louis-Christophe Zaleski-Zamenhof alparolas la publikon de la solena inaŭguro. La avo aspektas atente aŭskultanta kaj mienas aprobe sur ekrano en la granda tendo, kiu servis la kongreson dum la plej amasaj programeroj.
Added on August  7, 2009

Aŭkcia streĉiteco

Aŭkcia streĉiteco
Lipari, Tonkin kaj Buller intertraktas aŭkcian detalon sur la podio. Okuloj sub la bela verda ĉapelo verŝajne atente rigardas.
Added on August  7, 2009