Harri Laine's photos with the necesejo

“Ligna klozeto”

“Ligna klozeto”
Ĉi tion verŝajne eblas fari nur en la finna lingvo: La internacian “WC” oni legas finne veesee kaj oni facile mense ligas tiun vee kun la finna vorto vesi, akvo. Kiel do nomi necesejon sen akvo, konstruitan el ligno? Nu, la finna vorto por ligno estas pu…
Added on August  9, 2008

Malnecesejo

Malnecesejo
Skandala malpermeso! Ĉiaj fostoj ja estas kerna elemento en virhunda kulturo.
Added on August  9, 2008

Por knabinoj

Por knabinoj
En la artmuzeo Gösta Serlachius en Mänttä, Finnlando. Por vidi la plenan originalon (“Knabino” de Hugo Simberg) indas viziti tiun elstaran artmuzeon en eta urbo.
Added on August  9, 2008

Sen diskriminacio

Sen diskriminacio
Koran bonvenon, ĉiu, kiu min bezonas! “Ĉiuj rajtoj kaj liberecoj difinitaj en tiu ĉi Deklaracio validas same por ĉiuj homoj, sen kia ajn diferencigo, ĉu laŭ raso, haŭtkoloro, sekso, lingvo, religio, politika aŭ alia opinio, nacia aŭ socia deveno, posedaĵo…
Added on August  9, 2008

Por malaltaj kalkanumoj

Por malaltaj kalkanumoj
La pordo ŝajnas plakita per valora ligno, eble t.n. onda aŭ flama betulo. (Muzeo G. A. Serlachius en Mänttä, Finnlando. Ĉi tiu muzeo ne estas la artmuzeo Gösta Serlachius, kiu aperas en du postaj fotoj, sed situas en alia loko en la sama urbeto. Ambaŭ vi…
Added on August  9, 2008

Por pintaj kalkanumoj

Por pintaj kalkanumoj
Muzeo G. A. Serlachius en Mänttä, Finnlando.
Added on August  9, 2008

Por kugluloj

Por kugluloj
Ĉu viro kun malfiksa kapo, ĉu raketo kun kuglo ĉe-pinta. (Fervoja stacio Northeim, Germanujo)
Added on August  9, 2008

Por sputnikinoj

Por sputnikinoj
Ĉu du satelitoj, unu sur la alia? (Fervoja stacio Northeim, Germanujo)
Added on August  9, 2008

Ne por virhundoj

Ne por virhundoj
Mi esperas, ke hundoj komprenas ĉi tion. Ĉu tio samtempe estas permeso por nehundoj? (Proksime al Hakjärvi, Espoo, Finnlando)
Added on August  9, 2008

Aferece por sinjorinoj

Aferece por sinjorinoj
(Restoracio Artemis ĉe Bahnhofstraße, Herzberg am Harz, Germanujo.)
Added on August  9, 2008

Aferece por sinjoroj

Aferece por sinjoroj
(Restoracio Artemis ĉe Bahnhofstraße, Herzberg am Harz, Germanujo.)
Added on August  9, 2008

Por ĉiuj

Por ĉiuj
Por ĉiuj, sed prefere havu ĉapelon aŭ rulseĝon. (Fervoja Stacio Herzberg am Harz, Germanujo)
Added on August  9, 2008

Por ĝentlemanoj

Por ĝentlemanoj
Ja necesas poste rebutoni. (En restoracio Königskrug ĉe montara vojo trans Harco, Germanujo)
Added on August  9, 2008

Por elegantulinoj

Por elegantulinoj
Kia ruĝa ŝalo! (En restoracio Königskrug ĉe montara vojo trans Harco, Germanujo)
Added on August  9, 2008

Por pantalonuloj senmienaj

Por pantalonuloj senmienaj
La angla mallongigo “WC” ŝajnas sufiĉe internacia nomo por necesejo. Ĝi estas uzata precipe ekster anglalingvujo, kiu mem ofte ŝatas plej miskomprenigajn evitvortojn kiel restroom (ripozo-ĉambro) aŭ bathroom (banĉambro) aŭ la nekompreneblan latinaĵon lava…
Added on August  9, 2008

Por larĝjupulinoj

Por larĝjupulinoj
(Oronmylly en Parikkala, Finnlando)
Added on August  9, 2008

Por bantkapulinoj

Por bantkapulinoj
Ĉu bonŝancon deziras, ĉu veturon petas la dikfingra gesto en la marko de la ABC-ĉeno de benzinejoj-butikoj apudvojaj. (Utti, proksime al Kouvola, Finnlando)
Added on August  9, 2008

Por kravatuloj kun ĉapelo

Por kravatuloj kun ĉapelo
(Utti, proksime al Kouvola, Finnlando)
Added on August  9, 2008