Harri Laine's photos with the festfajro

Feliĉon!

Feliĉon!
Mi deziras feliĉon al K & M, kies festo koincidis kun granda festotago de ĉiuj Finnlandanoj.
Added on June 22, 2014

Sukceso!

Sukceso!
K kaj M sukcese ekbruligis la ŝtiparon ornamitan per freŝaj branĉoj. Unue videblis nur densa fumo, sed rapide kreskis la flamaro. La remistoj jam retiris la boaton de la fajrego kaj tenas ĝin je sufiĉa distanco. – Ni ĉiuj estis iom maltrankvilaj pri la no…
Added on June 22, 2014

Fajro kaj pluvo

Fajro kaj pluvo
La vetero dum la festo estis iom varia, sed feliĉe ne multe pluvis. Spektantoj de la provincaj fajroj jam devis levi la ombrelojn.
Added on June 22, 2014

Ĉu jam pretas alumetoj?

Ĉu jam pretas alumetoj?
La remiloj estas levitaj (meze en la bildo) kaj la boato kviete flosas al la fajrigota lignostako.
Added on June 22, 2014

Provincaj brulontaĵoj

Provincaj brulontaĵoj
El diversaj landopartoj venis lokaj specialaĵoj, kiujn oni bruligos, unun post alia, dum oni atendas la fajron de la ĉefa ŝtiparo.
Added on June 22, 2014

Ĉu troa singardo?

Ĉu troa singardo?
Estis du fajrobrigadaj aŭtoj sur la insulo. Oni volas fari la festfajrojn ĉi tie en ĉiu jaro, ankaŭ kiam regas seka vetero, kaj tial ĉeestas profesiaj estingistoj. Ĉi-foje la ĉielo regalas nin per intermitaj pluvetoj kaj la profesiuloj povos ripozi.
Added on June 22, 2014

Bonveniga fajro

Bonveniga fajro
La alvenantojn jam sur la ponto salutas unu el la pluraj somermezaj festfajroj. La ŝtipojn aranĝis kaj ĵus ekbruligis arbaristo, kiu lerte staras sur flosanta trunko.
Added on June 22, 2014

Estingiĝoj

Estingiĝoj
Je la 23-a horo subiras la suno, la festa fajro de Somermezo estas jam nur ardo, la vento ĉesis blovi kaj la fumo leviĝas rekte al la ĉielo.
Added on June 25, 2012