Detlev M.'s photos with the keyword: Titanenwurz

Titanenwurz (Amorphophallus titanum)

Titanenwurz (Amorphophallus titanum)

Posted on 20 Jul 2014
Titanenwurz (Amorphophallus titanum)

Titanenwurz (Amorphophallus titanum)

Posted on 20 Jul 2014