Bernardo's articles concerning...

 • PIV - ĉu enretigota?

  - August 16, 2010
  Libera Folio raportas pri planoj publikigi PIV 2005 en Internet-datumbazo por ebligi facilajn k onsultadon, k orektadon kaj k ompletigadon - la kutima 3K-programo do.

 • Unreliable, misleading, dilettantish, insignificant ...

  - March 31, 2010
  John C. Wells ' English-Esperanto-English Dictionary is the botch book of the year.

 • Ĉu vi volas dulingve eduki viajn infanojn?

  - March 18, 2010
  Ekzemple en via denaska lingvo kaj en Esperanto? Tiukaze la nova manlibro de Inés María Jiménez Mut zur Mehrsprachigkeit - So erziehe ich mein Kind in einer Fremd- oder Zweitsprache (germane "Kuraĝo al plurlingveco - tiel mi edukas mian infanon en fremda aŭ dua lingvo") eble estos helpa por vi.

 • GVEĈ - Hron: Granda Vortaro Esperanto-Ĉeĥa 2006

  - November 10, 2009
  GVEĈ 2006 certe estas rimarkinda vortaro de Josef Hron . Laŭ sia enkonduko ĝi estas "nuntempe en la mondo la plej granda Esperanta traduka vortaro". Versio 7 enhavas "pli ol 210 mil vortojn", t.e. esperantaj radikoj kaj kunmetaĵoj tradukitaj al la ĉeĥa. Ĝi estas senkoste elŝutebla kiel Excel-dosiero de 49 megabajtoj. Ĝia esperanta parto povas servi - tiel la aŭtoro - ankaŭ kiel bazo de aliaj vortaroj de la tipo eo-xy, anstataŭigante la ĉeĥan per alia lingvo. Ni do iom rigardu ĝin ...

 • Revizio de PIV - komentoj de Rüdiger Eichholz

  - November  8, 2009
  Rüdiger Eichholz (1922-2000) estis direktoro de la Sekcio pri Fakaj Vortaroj de la Akademio de Esperanto, aŭtoro de Slipara Vortaro (SV), Esperanta Bildvortaro (EB), Plena Perkomputora Termino-Kolekto (PP) kaj unu el la plej laboremaj kaj gravaj Esperanto-terminaristoj. En 1995 li apartenis al la reviziantoj de PIV 1970. Liajn impresojn li publikigis en Terminara Cirkulero de la 12-a de februaro 1995. Ĉar daŭre aktuala ni publikigas la malfacile akireblan tekston tie ĉi.

 • Kion la Ak-prez prisilentas

  - October  4, 2009
  Ĝis nun ni ofte parolis pri tio, kion John Wells prezentos en siaj reviziitaj vortlistoj. Sed kion li ellasos? Multon, precipe frazeologion, metaforojn kaj figurasencajn uzojn, kiuj tiel svarmas en la angla. Ni rigardu ekzemplon ...

 • Muzikalo kaj koreografio

  - September 25, 2009
  John Wells hezitas , ĉu noti " musical muzikalo", ĉar li "renkontis fortan kontraŭopinion el diversaj flankoj, ĉar laŭaserte sufiĉus diri muzikteatraĵo ". Temas pri malbononkla miskompreno. Notu ĝin sinjoro profesoro, nur ĉiam kuraĝe antaŭen kaj ne flankiĝante. Ankaŭ pri "koreografio" vi pravas, pri "danc-arto, -aranĝo" tamen ne ...