Ingrid K. Brandl's photos with the keyword: Kreuz

Steinpodest

Steinpodest

Posted on 30 Mar 2014
Wegekreuz

Wegekreuz

Posted on 30 Mar 2014
Christus am Weg

Christus am Weg

Posted on 30 Mar 2014
Wege-/Flurkreuz

Wege-/Flurkreuz

Posted on 30 Mar 2014
Eustachius Kapelle - Neuhaus

Eustachius Kapelle - Neuhaus

Posted on 01 Oct 2010