Djaipi's photos with the street art

Mural, quai de la Marne (0842)
Added on June 30, 2018

Mural, quai de la Marne (0826)
Added on June 30, 2018

Mural, quai de la Marne (0838)
Added on June 30, 2018

Mural, quai de la Marne (0827)
Added on June 30, 2018

Mural, quai de la Marne (0838)
Added on June 30, 2018

Mural, quai de la Marne (0842)
Added on June 30, 2018

Mural, quai de la Marne (0826)
Added on June 30, 2018

Quai de la Marne (6782)
Added on September 11, 2017

Rue de l'Ourq (5846)
Added on September 11, 2017

Bassin Villette (2381)
Added on August 30, 2017

Bassin Villette (6789)
Added on July  8, 2017

Péniche, Bassin Villette (4149)
Added on August 30, 2017

Chaufferie Villette (7759)
Added on August 30, 2017

Chaufferie Villette (7657)
Added on August 30, 2017

Chaufferie Villette (6705)
Added on August 30, 2017

Chaufferie Villette (6607)
Added on August 30, 2017

Quai de l'Oise (2612)
Added on August 30, 2017

Quai de l'Oise (2612)
Added on August 30, 2017