Marco's photos with the subakviĝi

Ordonu, ke mi venu al Vi sur la akvo

Ordonu, ke mi venu al Vi sur la akvo
Ordonu, ke mi venu al Vi sur la akvo

El la evangelio laŭ Mateo 14, 22-33

19a ORDINARA DIMANĈO – A 13an de aŭgusto 2017
(Komento de Alberto Maggi, fratulo OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


www.studibiblici.it/ESPERANTO…
Added on August 13, 2017