Marco's photos with the fido

Virino, granda estas via kredo!

Virino, granda estas via kredo!
Virino, granda estas via kredo!

El la evangelio laŭ Mateo 15, 21-28

20a ORDINARA DIMANĈO – A 20an de aŭgusto 2017
(Komento de Alberto Maggi, fratulo OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omel…
Added on August 24, 2017

La lepro foriĝis de li, kaj li fariĝis pura

La lepro foriĝis de li, kaj li fariĝis pura
La lepro foriĝis de li, kaj li fariĝis pura

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/15022015.pdf

El la evangelio laŭ Marko 1, 40-45
(Komento de Alberto Maggi fratulo OSM)


Sesa Dimanĉo de la Ordinara Tempo – 15an de februaro 2015


La bona novaĵo kiun Jes…
Added on February 15, 2015

Virino, vere granda estas via kredo!

Virino, vere granda estas via kredo!
Virino, vere granda estas via kredo!


www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/17082014.pdf


El la Evangelio laŭ Mateo 15, 21-28
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)


XX Ordinara Tempo – 17an de aŭgusto 2014


Jesuo intencas anonci la universalan amon de la P…
Added on August 17, 2014

Ne maltrankiliĝu pri la morgaŭa tago

Ne maltrankiliĝu pri la morgaŭa tago
www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Mateo 6, 24-34

En tiu ĉi peco de la evangelio de Mateo Jesuo konfirmas tion, kio estis anoncata en la beatecoj. Tiu kiu prizorgas la bonon de la aliulo kaj la bonfarton de propra frato, per…
Added on March  1, 2014

Per miaj okuloj mi vidis la savanton

Per miaj okuloj mi vidis la savanton
Per miaj okuloj mi vidis la savanton

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Luko 2, 22-40

Festo de la prezentado de Jesuo – 2-an de februaro 2014


Malgraŭ la eksterordinara sperto kiun la gepatroj de Jesuo havis, aparte lia p…
Added on February  1, 2014

Li venis al Kafarnaumo, por ke plenumiĝu tio, kion diris Dio per la

Li venis  al Kafarnaumo, por ke plenumiĝu tio, kion diris Dio per la
www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Mateo 4,12-23

III Ordinara Tempo – 26-an de januaro 2014
Added on January 25, 2014

Jen la Ŝafido de Dio, kiu prenas sur sin la pekon de la mondo

Jen la Ŝafido de Dio, kiu prenas sur sin la pekon de la mondo
II Ordinara Tempo – 19an de januaro 2014

El la evangelio laŭ Johano 1,29-34

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html
Added on January 19, 2014

LA FILO DE LA HOMO VENIS POR SERĈI KAJ SAVI LA PERDITAĴOJN

LA FILO DE LA HOMO VENIS POR SERĈI KAJ SAVI LA PERDITAĴOJN
En tiu tempo Jesuo eniris en Jeriĥon, por pasi tra tiu urbo. Tie vivis viro, nomata Zakĥeo. Li estis ĉefimpostisto, tre riĉa. Li klopodis vidi Jesuon, sed li ne povis pro la homamaso, ĉar li estis malalta je staturo. Tiam li kuris iom antaŭen kaj grimpis…
Added on November  2, 2013

La impostisto revenis al sia domo justigita, male de la fariseo

La impostisto revenis al sia domo justigita, male de la fariseo
“Estu sanktaj, ĉar mi estas sankta”, tiu estas la devigo, la peto de la Dio de la Malnova Testamento, kaj la sankteco estas komprenata kiel grimpado al Dio pere de la observo de reguloj, de preceptoj, de ordonoj, de religiaj praktikadoj.
Nu strange tiu in…
Added on October 26, 2013

DIO FAROS LAŬ JUSTECO POR SIAJ ELEKTITOJ, KIUJ ALVOKAS LIN

DIO FAROS LAŬ JUSTECO POR SIAJ ELEKTITOJ, KIUJ ALVOKAS LIN
En tiu tempo Jesuo diris al siaj disĉiploj parabolon, por instrui kiel oni devas ĉiam preĝi kaj ne laciĝi.

Li diris: «En iu urbo estis juĝisto, kiu neniun respektis: nek Dion, nek homojn. En tiu sama urbo estis ankaŭ vidvino. Ŝi iradis al tiu juĝisto ins…
Added on October 22, 2013

NENIU DONIS GLORON AL DIO, KROM ĈI TIU FREMDULO

NENIU DONIS GLORON AL DIO, KROM ĈI TIU FREMDULO
En tiu tempo, dum Jesuo vojiris al Jerusalemo, Li pasis tra Samario kaj Galileo. Kaj kiam Li eniris en vilaĝon, iris renkonte al Li dek lepruloj, kiuj haltis malproksime kaj levis sian voĉon, dirante: „Jesuo, Sinjoro, kompatu nin!“. Tiam Jesuo diris al il…
Added on October 12, 2013

SE VI HAVUS KREDON!

SE VI HAVUS KREDON!
En tiu tempo la apostoloj diris al la Sinjoro: „Kreskigu en ni la kredon!“

La Sinjoro respondis: „Se vi havus kredon tiel malgrandan kiel semero de sinapo, vi povus diri al ĉi tiu morusarbo: ,Elradikiĝu kaj ekplantiĝu en la maron‘, kaj ĝi obeus al vi.

S…
Added on October  6, 2013

DUM VIA VIVO VI RICEVIS VIAJN BONAĴOJN, KAJ LAZARO TIEL SAME MALBONAĴOJN, SED NUN LI RICEVAS KONSOLON, KAJ VI SUFERAS

DUM VIA VIVO VI RICEVIS VIAJN BONAĴOJN, KAJ LAZARO TIEL SAME MALBONAĴOJN, SED NUN LI RICEVAS KONSOLON, KAJ VI SUFERAS
En tiu tempo Jesuo diris al la fariseoj: “Estis unu riĉulo, kiu estis vestita per purpuro kaj bisino, kaj festis lukse ĉiutage; kaj apud lia pordego estis kuŝigita almozulo, nomata Lazaro, kiu havis ulcerojn, kaj deziris esti nutrita per la panpecetoj kiu…
Added on September 29, 2013

VI NE POVAS SERVI AL DIO KAJ AL MAMONO

VI NE POVAS SERVI AL DIO KAJ AL MAMONO
Kaj li diris ankaŭ al siaj disĉiploj: Estis unu riĉa homo, kiu havis administranton; kaj ĉi tiu estis denuncita al li, ke li disperdas lian havon. Kaj li alvokis lin, kaj diris al li: Kio estas tio, kion mi aŭdas pri vi? Donu al mi konton de via administr…
Added on September 21, 2013