Gegrapha's photos with the Elsaß

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg
Added on August 22, 2008

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg
Added on August 22, 2008

Mirror, Mirror on the Floor

Mirror, Mirror on the Floor
Added on August 22, 2008

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg

Musée Tomi Ungerer, Strasbourg
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008


Added on August 22, 2008

*tröpfel*

*tröpfel*
Added on August 22, 2008

Notre Dame de Strasbourg

Notre Dame de Strasbourg
Added on August 22, 2008

intubiert

intubiert
Added on August 22, 2008