Henri Masson's photos with the keyword: Augustin Kakozwa

Augustin Kakozwa, Asocio Nova Familio, Goma

Augustin Kakozwa, Asocio Nova Familio, Goma

Posted on 22 Jul 2020
Esperanto en Goma, Norda Kivuo — IMG 20190702 150204 9 2-1

Esperanto en Goma, Norda Kivuo — IMG 20190702 150204 9 2-1

Posted on 23 Jul 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo —  IMG 20190702 145931 7

Esperanto en Goma, Norda Kivuo — IMG 20190702 145931 7

Posted on 23 Jul 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo — 2011-03-29 23.11.52

Esperanto en Goma, Norda Kivuo — 2011-03-29 23.11.52

Posted on 23 Jul 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo — 2011-03-29 20.49.11

Esperanto en Goma, Norda Kivuo — 2011-03-29 20.49.11

Posted on 23 Jul 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo

Esperanto en Goma, Norda Kivuo

Posted on 06 Jun 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo, Augutin Kakozwa

Esperanto en Goma, Norda Kivuo, Augutin Kakozwa

Posted on 06 Jun 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo

Esperanto en Goma, Norda Kivuo

Posted on 06 Jun 2019
Esperanto en Goma, Norda Kivuo 6479031073085849600 n

Esperanto en Goma, Norda Kivuo 6479031073085849600 n

Posted on 06 Jun 2019