Latest contributions


This group does not propose any contributions yet.

About this group


Divulgació i ensenyament de l'Esperanto i Estudi de la història del moviment esperantista a Vilanova i la Geltrú. També participar del debat sobre la diversitat lingüística, el debat sobre la llengua materna de la immigració, territorialitat de les llengües, llengües vehiculars i altres qüestions relacionades.

This is a public group.

Members

Joan Inglada
administrator


Last members who have joined this group
Era Esperanto Radikala Asocio
Karulo (Karles) *